information base

Розроблення конкурентних маркетингових стратегій за індуктивною технологією системних інформаційно- аналітичних досліджень

Пропонується нова технологія розроблення конкурентних маркетингових стратегій на прикладі розвитку корпоративної мережі фірмової торгівлі охолодженими м’ясопродуктами, яка ґрунтується на індуктивних принципах системних інформаційно- аналітичних досліджень. Показана висока ефективність застосування такої технології як на стадіях проектування маркетингових стратегій, так і у реальному бізнесі.

Інформаційнi технології управління інноваційною моделлю складного промислового комплексу

Розроблено структуру бази даних для підприємств, залучених до складу моделі комплексу, інформаційну технологію управління роботою моделі на базі процесного підходу стандартів ISO.

A database structure for companies involved to the model composition designed. Information technology management of the complex by standards ISO process approach designed.

Theoretical and methodological approaches to the estimation of intellectual capital construction enterprises

Shows the importance of economic resources in intellectual functioning modern
construction enterprises. Argued the importance of intellectual capital component in the
potential construction enterprises.
The essence of the theoretical and methodological approaches to the assessment of
intellectual capital construction companies, methods and indicators for its evaluation. Reveals
the need to determine the volume of the formation and use of intellectual capital construction

Calculation by activity (activity-based costing) to drilling enterprise as a knowledge base formaking strategic management decisions

The methods of calculation of costs in the accounting system for the purpose of decision-
making in the strategic development of the company. Revealed differences in the various
methods of systematization of costs and calculation of production costs. The features of
approaches to different methods of calculation costs. Analyzed matching system for collecting
and processing information existing ata point in the methods of management, the
appropriateness of their use in the system of management accounting.