Інтерпретована алгоритмічна мова як засіб розбудови веб-орієнтованих дидактичних та інформаційних систем

2011;
: pp. 132 - 135
Authors: 

Я. Матвійчук, Р. Гасько, Я. Гасько

Національний університет «Львівська політехніка»

Описано підхід до розбудови можливостей існуючих та створення нового покоління веб-базованих дидактичних та інформаційних систем через використання спеціалізованої алгоритмічної мови з онлайн інтерпретатором та підтримкою фунцій моделювання динамічних об’єктів, зокрема в галузі дистанційної освіти.

The article describes the way for extension of existing and creation of a new generation of web-based e-learning and information systems through the use of specialized algorithmic language with online interpreter and support of modeling of dynamic objects specially in cases of dystance education.

  1.  Interpretator of high level algorithmical language for CAD and educatation systems / R. Hasko, “UkrSoft-94” 4-th International Conference, Lviv, 1994, p.77.
  2. “Authoring system ELCAD for Web- based distance learning”., R.Hasko, Second International Conference “Computer Sciences in Ukraine”, National University “Lvivska Politechnika”. October, 1998. Lviv, Ukraine.
  3. Гасько Р., Матвійчук Я. Алгоритм макромоделювання лінійних динамічних систем по часових послідовностях // Теоретична електротехніка. – 1989. – № 46. – С.47–51.
  4. Hasko R., Saban A., Bazylevych O. Internet-oriented system for distance education with the module of the analysis of dynamic systems // International Conference “Modern problems of informatics in education. 8-15 July. 2002. Ukraineь
  5. Hasko R., Saban A. Interactive Solution for Healthcare Organizations (MIS-HO), MOST International Conference. 7-8 Oct. 2002. Warsaw.
  6. Матвійчук Я.М. Елементи теорії систем та макромоделювання. – Львів, ЛІГА-ПРЕС, 2004.
  7. Матвійчук Я.М. Методи та алгоритми обчислень на ЕОМ, Львів, ЛІГА-ПРЕС, 2008.