Використання віртуального навчального середовища Львівської політехніки для організації дистанційного навчання

Authors: 

Федасюк Д.В., Озірковський Л.Д.

Національний університет «Львівська політехніка»

Наведено структуру системи для технічної підтримки дистанційної форми навчання в Національному університеті «Львівська політехніка». Показано можливість розширення інтерактивних можливостей Віртуального навчального середовища Львівської політехніки.

In the article the structure of designed system to support distance learning at the Lviv National Polytechnic University is presented. The possibility of expanding interactive features of Virtual learning environment of Lviv Polytechnic is shown.

  1. Robert M. Bernard, Philip C. Abrami, Eugene Borokhovski, C. Anne Wade, Rana M. Tamim, Michael A. Surkes A Meta-Analysis of Three Types of Interaction Treatments in Distance Education// REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH September 2009 vol. 79 no. 3 1243-1289pp.
  2. Edward Clement Bethel Morten Flate Paulsen ONLINE EDUCATION and LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS. Global E-Learning in a Scandinavian Perspective. — Publisher: NKI Forlaget, 2003. — 337p.
  3. Distance Education And Student Support Services : Dhaneswar Harichandan, Deep and Deep, 2009, 138 p.
  4. Аксенов Ю., Бухаркина М., Горбунькова Т., Дмитриева Е., Моисеева М., Петров А., Полат Е. Дистанционное обучение: Учебное пособие для ВУЗов. — М.: Владос, 2008. — 192 с.
  5. Федасюк Д.В., Озірковський Л.Д. Віртуальне навчальне середовище Львівської політехніки // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Інформатизація вищого навчального закладу», 2011.
  6. Інновації у впровадженні інформаційних технологій в освітній процес у Національному університеті «Львівська політехніка» // ХІІІ Міжн. виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні 2010» / Укл.: В.А. Павлиш, Д.В. Федасюк, А.Г. Загородній, З.Г. Піх, А.З. Піскозуб, Д.О. Тарасов, Л.Д. Озірковський; За заг. ред. Ю. А. Бобала. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — 60 с.
  7. Створення електронних навчальних дисциплін у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки: Посібник / Укл.: Д.В. Федасюк, Л.Д. Озірковський, В.М. Якубенко. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. — 60 с.