Модифікований алгоритм Гоморі-Ху для оптимізації мереж, основаних на технології SDH

2011;
: pp. 401 - 405
Authors: 

К. Обельовська, Н. Грицуняк, С. Сагайдак

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Запропоновано модифікований алгоритм Гоморі-Ху для оптимізації мереж, орієн- тованих на технологію SDH.

Modified Gomory-Hu SDH oriented algorithm for network optimization is proposed.

  1. Кривоносов Д. М. Системный анализ и синтез топологической структуры проводных сетей передачи данных: дис. канд. техн. наук: 05.13.01. – РГБ ОД, 61:05-5/1307. – Волгоград, 2004. – 218 c.
  2. Tapolcai J. Routing algorithms in survivable telecommunication networks // PhD Thesis Summary. – Budapest, Hungаry, 2004.
  3. Обельовська К., Брусак М. Модифікований алгоритм Гоморі-Ху для оптимізації топології мереж // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». № 672. – Львів, 2010. – С. 72–75.