Оцінка складності кодових схем захисту інформації доказової стійкості на просторових кривих

2011;
: pp. 136 - 143
Authors: 

В. Грабчак, З. Грабчак1

Академія сухопутних військ,
1Харківський університет Повітряних сил

Розглянуто питання побудови кодової схеми захисту інформації Мак-Еліса з використанням алгеброгеометричних кодів на просторових кривих, що задаються у проективному просторі Р3 сумісними рішеннями сукупності двох однорідних рівнянь від чотирьох змінних. Досліджено складності реалізації алгоритмів формування та декодування кодограм у кодовій схемі захисту інформації Мак-Еліса з алгеброгеометричними кодами на просторових кривих, оцінена часова й ємкісна складності функціонування цих алгоритмів.

This article deals with the problems of constructions of code chart of McEliece information protection with usage of algebra-geometrical codes on the spatial curves given in the descriptive space P³ by the joint solutions of totality of two homogeneous equations from four variables. The research of complexity of realization of algorithms of forming and decoding of codegrams in a code chart of McEliece information protection with algebra- geometrical codes on the spatial curves is conducted, the time and capacious complexities of these algorithms functioning axe estimated.

 1. 1. Інформаційний огляд «Техніка та озброєння. Розроблення, модернізація, випробування та прийняття на озброєння». Органи управління РВіА: стан і перспективи розвитку. – Суми: НЦ БЗ РВіА, 2006. – С. 5–7.
 2. Сігуткін Є.Г. Перспективи розвитку бойового застосування і підвищення ефективності управління ракетними військами та артилерією Збройних Сил України // Артиллерийское и стрелковое вооружение: Международный научн.-техн. сб. – К.: НТЦ АСВ, 2000.– Вып. 2. – С. 26–31.
 3. Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки: Пер. с англ./ Р. Блейхут. – М.: Мир, 1986. – 576 с.
 4. Злотник Б. М. Помехоустойчивые коды в системах святи / Б. М. Злотник. – М.: Радио и связь, 1989. – 232 с.
 5. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си / Б. Шнайер. – М.: ТРИУМФ, 2003. – 816 с.
 6. Молдовян Н.А., Молдовян А.А., Еремеев М.А. Криптография: от примитивов к синтезу алгоритмов / Н.А. Молдовян, А.А. Молдовян, М.А. Еремеев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 448 с.
 7. Онанченко Е.Л. Исследование методов защиты информации, основанных на использовании алгебраических блоковых кодов / Е.Л. Онанченко, А.А. Кузнецов, В.Н.Лисенко, В.И. Грабчак, Р.В. Королев // Системи обробки інформації. – Харкiв: ХУ ПС. – 2007. – Вип. 7 (65). – С. 53 – 59.
 8. McEliece R.J. A Public-Key Criptosystem Based on Algebraic Theory / R.J. McEliece // DGN Progres Report 42-44, Jet Propulsi on Lab. Pasadena, CA. January – February, 1978. – P. 114–116.
 9. Niederreiter H. Knapsack-Type Cryptosystems and Algebraic Coding Theory / H. Niederreiter // Probl. Control and Inform. Theorty. – 1986. –V.15. – P. 19–34.
 10. Сидельников В.М. О системе шифрования, построенной на основе обобщенных кодов Рида-Соломона / В.М. Сидельников, С.О. Шестаков // Дискретная математика. – 1992.– Т.4.№3. – С.57–63.
 11. Грабчак В.І. Кодові схеми захисту інформації доказової стійкості на просторових кривих / В.І. Грабчак, З.М. Грабчак, І.В. Пасько, П.Є. Трофіменко // Технічні вісті. – Львів: НУ «ЛП». – 2010. – Вип. 1(31), 2(32). – С.51 – 58.
 12. Грабчак В.И. Алгебраическое кодирование алгеброгеометрическими кодами на пространственных кривых / В.И. Грабчак, И.В. Пасько, Р.В. Королев, И.Е. Кужель // Системи обробки інформації. – Харків: ХУПС. – 2007. – Вип. 8 (66). – С.134–139.
 13. Кузнецов А.А. Энергетический выигрыш алгеброгеометрического кодирования / А.А. Кузнецов // Всеукр. меж вед. науч.-техн. сб. – Харкiв: ХТУРЭ, 2003. – Вып.134. – С. 218–222.
 14. Кузнецов А.А. Исследование помехоустойчивости передачи дискретных сообщений с использованием алгеброгеометрических кодов на пространственных кривых. / А.А. Кузнецов, В.И. Грабчак, И.В. Пасько // Системи управління, навігації та зв’язку. – К: ЦНДІНіУ. – 2007. – Вип. 3. – С.82–85.