Розроблення ефективного формату для сумісного використання з LSB-методом стеганографічного кодування у BMP-контейнери

2011;
: pp. 413 - 417
Authors: 

Т. Коротєєва, Є. Яворський

Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто практичний аспект створення наповнених стегоконтейнерів з використанням розробленого формату даних, які вони містять. Проаналізовано витрати часу на генерування даних у найменш впливових бітах зображення.

The practical side of creating filled stego-containers using the developed format of crypted data was reviewed. Time spent on generating data in least significant bits of image was analyzed.

  1. Грибунин В.Г. Цифровая стеганография. – М. – 2008. – 272 с.
  2. Пузыренко А.Ю. Конахович Г.Ф. Компьютерная стеганография. Теория и практика. – К.: МК-Пресс, 2006. – 286 с.
  3. Cachin C. An Information-Theoretic model for Steganography. – Cambridge, 1998.
  4. Bender W. – Techniques for data hiding // IMB Systems Journal. – 1996.