coding

Перспективи застосування закону елеґантних обертових симетрій-асиметрій для кодування векторних даних

Показана можливість застосування закону «елеґантних» обертових симетрій- асиметрій, а саме: комбінаторних конфігурацій, таких, як одно- і багатовимірні ідеальні кільцеві в’язанки (ІКВ) для розроблення високопродуктивних систем кодування векторних даних та розширення сфери застосування комбінаторних методів оптимізації в сучасних інформаційних технологіях.

Розроблення ефективного формату для сумісного використання з LSB-методом стеганографічного кодування у BMP-контейнери

Розглянуто практичний аспект створення наповнених стегоконтейнерів з використанням розробленого формату даних, які вони містять. Проаналізовано витрати часу на генерування даних у найменш впливових бітах зображення.

The practical side of creating filled stego-containers using the developed format of crypted data was reviewed. Time spent on generating data in least significant bits of image was analyzed.

Шифрування і дешифрування зображень з використанням квадратичних фрактальних алгоритмів

Запропоновано застосування квадратичних фрактальних перетворень до шифрування і дешифрування зображень в градаціях сірого кольору.

The use of quadratic fractal transforms to encryption and decryption of images in grayscale color.