Шифрування і дешифрування зображень з використанням квадратичних фрактальних алгоритмів

2011;
: pp. 180 - 184
Authors: 

Л. Фабрі, А. Ковальчук, Мар’яна Ступень

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Запропоновано застосування квадратичних фрактальних перетворень до шифрування і дешифрування зображень в градаціях сірого кольору.

The use of quadratic fractal transforms to encryption and decryption of images in grayscale color.

  1. Брюс Шнайер. Прикладная криптография. – М.: Триумф, 2003. – 815с.
  2. Яне Б. Цифровая обработка изображений. – М.: Техносфера, 2007. – 583 с.
  3. Рашкевич Ю.М., Пелешко Д.Д., Ковальчук А.М., Пелешко М.З. Модифікація алгоритму RSA для деяких класів зображень // Технічні вісті. – 2008/1(27), 2(28). – С. 59 – 62.
  4. Фабрі Л., Ковальчук А., Ступень М. Застосування фрактальних алгоритмів для шифрування і дешифрування зображень // Вісник НУ «Львівська політехніка», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – №672. – С. 262–267.