Синтез завадостійких кодів на основі багатопозиційних ідеальних кільцевих в’язанок

2011;
: pp. 199 - 205
Authors: 

В. Різник, Д. Скрибайло-Леськів

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Досліджуються методи побудови завадостійких кодів на основі багатопозиційних комбінаторних конфігурацій з кільцевою структурою типу ідеальних кільцевих в’яза- нок (ІКВ) для створення систем кодування, які виявляють та виправляють помилки, з поліпшеними якісними показниками за потужністю та завадостійкістю. Здійснено порівняльний аналіз параметрів запропонованого коду з параметрами загальновідомих кодів.

This paper considers some ways of correcting code design based on the combinatorial configurations with ring structure, named Ideal Ring Bundles (IRB)s for create error protection coding systems with improved quality factors with respect to code size and noise immunity. The comparative analyze of parameters for proposed code and well – known codes is realized.

  1. Цымбал В.П. Теория информации и кодирование. – К.: Вища школа, 1982. – 304 с.
  2. Питерсон У., Уэлдон Э. Коды, исправляющие ошибки. – М.: Сов. Радио, 1974. – 590 с.
  3. Берлэкэмп Э. Алгебраическая теория кодирования. – М.: Мир, 1971. – 478 с.
  4. Різник В.В. Синтез оптимальних комбінаторних систем. – Львів: Вища школа, 1989. – 168 с.