Системний підхід до вибору консолідованої інформації в управлінні

2011;
: pp. 319 - 327
Authors: 

І. Огородник1,Т. Огородник2

Національний універсистет «Львівська політехніка», 1кафедра автоматизованих систем управління, 2кафедра інформаційних систем і мереж

Розглянуто системний підхід до визначення консолідованої інформації для ефективного управління екологічною безпекою міста. Запропоновано використання системи цілей управління екобезпекою міста та їхнього системного аналізу. Визначено консолідовану інформацію для управління екобезпекою міста, структуру управлінських дій та їхніх можливих виконавців.

Approach of the systems is offered to determination of the consolidated information for providing of effective management ecological safety of city. This approach foresees the use of the system of management aims and them analysis of the systems. The sequence of determination and use of the consolidated information is offered, the structure of administrative actions is certain and them performers are possible.

  1. Кунанець Н.Е. Вступ до спеціальності: «Консолідована інформація» / Н.Е. Кунанець, В.В. Пасічник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 196 с. – (Серія «Консолідована інформація»).
  2. Верес О.М. Технології підтримання прийняття рішень: навч. посіб. / О.М. Верес; за заг. ред. В.В. Пасічника.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 252 с. – (Серія «Консолідована інформація», вип. 3).
  3. Жежнич П.І. Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань: навч. посіб. / П.І. Жежнич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 212 с. – (Серія «Консолідована інформація», вип. 7).
  4. Литвин В.В. Технології менеджменту знань: навч. посіб. / В.В. Литвин; за заг. ред. В.В. Пасічника. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 260 с. – (Серія «Консолідована інформація», вип. 2).
  5. Пелещишин А.М. Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів: навч. посіб. / А.М. Пелещишин; за заг. ред. В.В. Пасічника. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 248 с. – (Серія «Консолідована інформація», вип. 4).
  6. Огородник І.М. Управління екологічною безпекою міста // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політех- ніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 2010. – № 672. – 281 с.
  7. Сердюцкая Л.Ф., Каменева И.П. Системный анализ и математическое моделирование медико-экологических последствий аварии на ЧАЭС и других техногенных воздействий. – К.: Медэкос, 2000. – 173 с.
  8. Новаковский Б.А., Прасолова А.И., Каргашин П.Е., Садов А.П. Принципы создания баз данных в медико-биологическом картографировании // Геоинформатика. – М., 2006. – № 1. – 6 с.