Система управління безпекою життєдіяльності мешканців великого міста

2013;
: pp. 153 - 162
Authors: 

І. Огородник, М. Сивків

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Розглянуто основні поняття безпеки життєдіяльності міста, особливості управління безпекою, постановка задачі управління безпекою міста, фактори впливу на безпкеку міста та наслідки цього впливу, проаналізовано зв”язок факторів впливу та наслідків для типових об”єктів та систем міського середовища. Запропоновано принципову схему управління безпекою життєдіяльністю міста та блок-схему алгоритму управління, заходи, необхідні для створення та розвитку ефективної системи управління безпекою життєдіяльності міста, структуру системи управління безпекою життєдіяльності міста, концептуальну схему управління безпекою

It is considered basic concepts of safety of vital functions of city, feature of management safety, raising of task of management of city safety, factors of influence on safety of city and consequences of this influence. It is analysed connecnion faktors of influence for typical objects and systems of municipal environment, the fundamental chart of management of city vital functions and flow-chart of algoritme management, offered ways of perfection control system, measures necessary for creation of effective control system by safety of city, offered structure of control system by safety of city.

  1. Огородник І. Особливості управління великим містом // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2008. – № 629. – С. 137–145.
  2. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005 – 301 с.
  3. Жалібо Є.П., Заверуха Н.П., Зацарний В.В. Безпека життєдільності. – К.: Каравела, Львів: Новий світ, 2001. – 320 с.
  4. Чирва Ю.О., Баб’як О.С. Безпека життєдіяльності. – К.: Атіка, 2001. – 204 с.
  5. Галіченко В.А., Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності. – К.: МАУП, 2002 – 232 с.
  6. Огородник І. Управління економічною безпекою великого міста // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2010 – № 663. – С. 2004–2009.
  7. Огородник І. Управління екологічною безпекою великого міста. // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2010. – № 672. – С. 281–290.
  8. Бєгун В.В., Науменко І.М. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпек). – К.: 2004. – 328 с.
  9. Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Сікора В.В., Васійчук В.О. Безпека життєдіяль- ності: навч. посібник. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2009. – 264 с.