Визначення парамерів подвійного електричного шару для моделювання корозії на межі метал–електроліт

2011;
: pp. 370 - 376
Authors: 

Р. Джала, В. Юзевич, М. Мельник, O. Чабан*

Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
* Державний науково-дослiдний iнститут метрологiї вимiрювальних i управляючих систем (ДНДI «Система»)

Запропоновано структуру математичного моделювання корозії на межі «метал- електроліт». Визначено ємність і ефективну товщину подвійного електричного шару без урахування розподілу зарядів у електроліті.

The structure of mathematical modelling of corrosive processes on a interface ‘metal- electrolyte’ is offered. Capacity and effective thickness of double electric layer without the account of distributing of charges in an electrolyte is determine.

  1. Джала Р. М. Електромагнітні обстеження і контроль корозії трубопроводів // Механіка руйнування і міцність матеріалів: довідн. посіб. / під заг. ред. В. В. Панасюка. – Т. 5: Неруйнівний контроль і технічна діагностика / під ред. З. Т. Назарчука. – Львів: ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України. – 2001. – Розд. 5. – С. 263–330.
  2. Lucowski J. The electrode potential in modelling of transport processes in aqueous electrolytes // J. Lucowski, E. Chaplia // Physico-mathematical modelling and information technologies. – 2007. – № 6. – P. 7–18.
  3. Сопрунюк П. М. Діагностика матеріалів і середовищ. Енергетичні характеристики поверхневих шарів / П. М. Сопрунюк, В. М. Юзевич. – Львів: ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, 2005. – 292 с.
  4. Графов Б. М. Электрохимические цепи переменного тока / Б. М. Графов, Е. А. Укше. – М.: Наука, 1973. – 128 c.
  5. Визначення параметрів корозійного стану ділянки підземного трубопроводу / Р. Джала, Л. Дикмарова, С. Савула та ін. // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2006. – Спецвип. № 5, Т. 1. – С. 305–309.