Вплив модифікованого алюмосилікату на захисні властивості алкідних покриттів

Authors: 

Гуменецький Т.В., Зінь Я.І., Білий Л.М., Самойлюк Д.С.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології переробки пластмас 

It was established that natural and Ca modified zeolite inhibit steel corrosion in the medium of low acid rain. The Ca-containing zeolite inhibit the steel corrosion in the most effective way. The protective effectiveness of the alkyd coatings filled with zeolites can be placed in the following order:  unmodified < with natural zeolite < with Ca-containing zeolite.  Встановлено, що природний та модифікований кальцієм цеоліти інгібують корозію сталі в середовищі слабкокислих дощових опадів. Найефективніше інгібує корозію сталі Ca-вмісний цеоліт. Захисну ефективність наповнених цеолітами алкідних покриттів можна ранжувати так: не модифіковане < з природним цеолітом < з Са-вмісним цеолітом. 

1. Introduction to Zeolite Science and Practice. (Studies in Surface Science and Catalysis, Vol. 58). Eds. H. Van Bekkum, E.M. Flanigen, J.C. Jansen.  Amsterdam. − Oxford − New York – Tokyo: Elsevier, 1991. – 771 p.  2. Ahmed N.M.,  Emira H.S.,  Selim M.M. Anticorrosive performance of ion-exchange zeolites in alkyd-based paints // Pigment & Resin Technology. – 2011. – V.40/2. – P. 91–99. 3. Deya C., Romagnoli R., Del Amo B.  A new pigment for smart anticorrosive coatings. Journal of Coatings Technology, 2007. – 4(2). – P. 167–175.  4. Zin I.M., Lyon S.B., Pokhmurskii V.I. Corrosion control of galvanized steel using a phosphate/calcium ion inhibitor mixture // Corrosion Science. – 2003. – V. 45.  N4. – P.777–788.  5. Похмурський В.І., Зінь І.М., Лайон С.Б. Інгібування корозії сумішшю нехроматних пігментів в органічному покриві на оцинкованій сталі // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2004. – Т.40. – № 3. – С. 74–80.  6. Ahmed M.N., Hassan S.E. Anticorrosive performance of ion-exchange zeolites in alkyd-based paints. Pigment and Resin Technology, 2011. – 40/2. – P. 91–99.  7. Handbook of Zeolite Science and Technology. Editors S.M.Auerbach, K. A.Carrado, P.K. Dutta. Marcel Dekker, Inc. New-York, Basel, 2003. – 1170 p.  8.  Kreislova K., Knotkova D. and Kopecky L.  Changes in corrosion rates in atmospheres with changing corrosivity. Corrosion Engineering, Science and Technology, 2009. – 44, N6. – P. 433–440.  9.  Розенфельд И. Л., Рубинштейн Ф.И., Жигалова К.А. Защита металлов от коррозии лакокрасочными покрытиями. – Москва: Химия, 1987. – 222 с.