Моделювання алгоритмів природного формоутворення

2011;
: pp. 170 - 175
Authors: 

І. Дронюк, С. Олейник

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Розглянуто математичну модель природного формоутворення. Запропонована модель ґрунтується на геометричних властивостях природних елементів. На основі запропонованих формул розроблено відповідне програмне забезпечення для моделювання процесу філотаксису. Отримані результати можуть бути використані у будівництві, архітектурі та у дизайні

In the article was considered mathematical model of natural forming. This model is based on geometrical properties of natural elements. Based on proposed formulas computer application was developed for simulating phyllotaxis. Results can be used in building, architecture and design

  1. Шафрановский И.И. Симметрия в природе. – 2-е изд., перераб. – Л.: Недра, 1985.
  2. Боднар О.Я. Золотий переріз і неевклідова геометрія у науці і мистецтві: Монографія. – Львів: НВФ «Українські технології», 2005.
  3. Боднар О.Я., Дронюк І.М., Олейник С.О. Моделювання алгоритмів природного формоутворення// Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. Том 2. – Херсон: ХНТУ, 2011. – С. 15.
  4. Дональд Херн, М. Паулин Бейкер. Компьютерная графика и стандарт OpenGL, 3-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.
  5. http://earthobservatory.nasa.gov/ Features/RenewableEnergy – Power to the People: Feature Articles.