Дослідження методики пошуку оптимального маршруту пасажирів у транспортній мережі міста

2012;
: pp. 187 - 191
Authors: 

Вікторія Гамар, Віталія Гамар, Богдан Демида

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних управляючих систем та мереж

апропоновано алгоритм пошуку оптимального маршруту пасажирів у транспортній мережі міста методом відгалужень і меж.

The shortest path search algorithm in the public transport network is worked out taking into account time of transfers by a branch-and-bound method.

  1. Magnanti T.L. Network design and transpotation planning: models and algorithms / T.L. Mag- nanti, R. T. Wong // Transportation Science. – 1984. – № 18(1). – P. 1–55.
  2. Геронимус Б.Л. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте / Б.Л. Геро- нимус, Л.В. Царфин. – М.: Транспорт, 1988. – 192 с.
  3. Хрущев М.В. Исследование методов маршрутизации автобусного транспорта в городах: дис. … д-ра экон. наук / М.В. Хрущев. – М., 2000. – 206 с.
  4. Ігнатенко О.С. Організація автобусних перевезень у містах / О.С. Ігнатенко, В.С. Ма- рунич. – К.: УТУ, 1998. – 196 с.
  5. Кузькін О.Ф. Пошук найкоротших шляхів у міських маршрутних мережах / О.Ф. Кузькін // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2011. – № 6/4(54). – С. 8–12.