Математичне моделювання та оптимізація сумісної роботи газосховищ

2012;
: pp. 243 - 248
Authors: 

О. Гринів, Н. Притула, М. Притула

Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, ТОВ «Математичний центр»

Розглянута проблема оптимізації сумісної роботи газосховищ у складі газотранспортної системи України. Поставлені задачі і запропоновано алгоритми їх розв’язування. Отримані попередні оцінки потенціалу оптимізації роботи газосховищ та факторів впливу на величину таких оцінок.

In this paper, we consider the problem of optimization of compatible work of gas storages as a part of the gas transport system of Ukraine. We have carried out statements and have offered the algorithms of their solving. We have also received the previous estimates of potential of optimization of work of gas storages and factors of influence on size of such estimates.

  1. Тетерев И.Г., Шешуков Н.Л., Нанивский Е.М. Управление процессами добычи газа. – М.: Недра, 1981. – 248 с.
  2. Вечерік Р.Л., П’янило Я.Д., Притула М.Г., Хаєцький Ю.Б. Математичне моделювання процесу руху газу в системі пласт підземного сховища газу – магістральний газопровід // Нефть и газ. – 2004. – № 6. – С. 83–89.
  3. Вечерік Р.Л., П’янило Я.Д., Притула М.Г., Хаєцький Ю.Б. Математичний аналіз акумулюючої здатності газоносних пластів ПСГ // Нафтова і газова промисловість. – 2005. – № 6. – С. 55–59.
  4. П’янило Я.Д., Притула М.Г. Дослідження впливу параметрів пласту та привибійної області свердловини на розрахунок дебіту свердловини.// Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». – 2002. – № 392. – С. 45–49.
  5. Вечерік Р.Л., П’янило Я.Д., Притула М.Г., Хаєцький Ю.Б. Математичне моделювання процесу руху газу в системі пласт підземного сховища газу – магістральний газопровід // Нефть и газ. – 2004. – № 6. – С. 83–89.
  6. Лопух Н.Б., Пянило Я.Д., Притула М.Г., Притула Н.М. Розрахунок початково – граничних умов в задачах фільтрації газу в пористих середовищах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2009. – № 638. – С. 239–243.