Дискретна модель системи керування мотором постійного струму з паралельним збудженням

2013;
: pp. 9 - 17
Authors: 

У. Дзелендзяк1, В. Самотий1,2

1Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
2Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, katedra Automatyki i Technik Informacyjnych

Наведено математичну модель системи: однофазний мостовий випрямляч – мотор постійного струму з паралельним збудженням, орієнтовану на неявні методи числового інтегрування, а також запропоновано метод аналізу перехідних режимів її роботи.

Mathematical model of the system is the single-phase bridge rectifier and motor of direct-current with parallel excitation, which is directed on implicit methods of numerical integration is resulted and method of analysis of transient operational modes is suggested.

  1. Дзелендзяк У., Самотий В. Дискретна математична модель однофазного мостового випрямляча // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – 2005. – № 543. – С. 95–102.
  2. Гладкий В.М. Математична модель асинхронного двигуна з урахуванням ексцентриситету ротора // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», «Електроенергетичні та електромеханічні системи». – 2010. – № 671. – С. 32–38.
  3. Глухівський Л.Й. Моделювання перехідних процесів у нелінійних електричних колах диференційним гармонічним методом // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», «Електроенергетичні та електромеханічні системи». – 2012. – № 736. – С. 21–29.
  4. Рендзіняк С.Й., Козак Ю.Я. Застосування дискретних макромоделей нелінійних динамічних підсистем для аналізу перехідних процесів діакоптичними методами // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», «Електроенергетичні та електромеханічні системи». – 2011. – № 707. – С. 95–100.
  5. Самотий В., Дзелендзяк У., Павельчак А. Комп’ютерна симуляція процесу керування мотором постійного струму з незалежним збудженням // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Автоматика, вимірювання та керування.”– 2010. – № 665. – С. 12–18.
  6. Самотий В., Дзелендзяк У. Комп’ютерна симуляція системи керування мотором постійного струму з паралельним збудженням // Міжвідомчий науково-технічний збірник „Вимірювальна техніка та метрологія“. – 2010. – № 71. – С. 51–58.
  7. Федий В.С., Соболев В.Н. Электромагнитные процессы в многофазных электрических цепях с последовательными RLC-контурами и коммутаторами // Технічна електродинаміка. – 2001. – № 1. – С. 30–38.
  8. Чабан В.И., Самотый В.В. Алгоритм расчета переходных и стационарных процессов однофаз- ного мостового выпрямителя // Изв. вузов СССР. Радиоэлектроника. – 1987. – № 3. – С. 76–77.