Дослідження життєвого циклу безпровідної сенсорної мережі кластерної структури, побудованої за триколірним евристичним алгоритмом

2013;
: pp. 199 - 202
Authors: 

О. Кузьмін, Д. Киричук, С. Кузьмін

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Наведено алгоритм побудови сенсорної мережі кластерної структури на основі триколірної евристики. Описано програмний продукт, який реалізує вказаний алгоритм та дає змогу досліджувати сенсорні мережі цього класу. Наведено результати досліджень життєвого циклу сенсорної мережі при виході з ладу сенсорів у результаті їх відмови.

In this article the algorithm for constructing sensor network cluster structure is given on the basis of tri-color heuristics. The described software, that implements the specified algorithm, and allows the investigation of sensor networks of the given class. Results of researches of life cycle of sensor network are given at failure of sensor as a result of their refusal.

  1. David Culler, Deborah Estrin, Mani Srivastava, «Overview of Sensor Networks», IEEE Computer Society, 2004. – P. 9.
  2. Anna Hać, «Wireless Sensor Network Designs», John Wiley & Sons Ltd, 2003. – P.184–231.