Математичне моделювання складових адмітансу контактних первинних перетворювачів

2013;
: pp. 193 - 198
Authors: 

М. Герасим, Є. Походило

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

Здійснено математичне моделювання складових адмітансу у частотному діапазоні для різних значень приелектродної ємності і заданих параметрів об’єкта контролю.

The mathematical modeling of admittance components in the frequency range for various parameters of the near-electrode capacitance and set parameters of control object is conducted.

  1. Григорчак І.І. Імпедансна спектроскопія: навч. посібник / І.І. Григорчак, Г.В. Понеділок. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 352 с.
  2. Делахей П. Двойной слой и кинетика электродных процессов. – М.: Мир, 1967. – 351 с. 7.
  3. Походило Є.В. Дослідження впливу ємності подвійного шару на інформативні параметри імітансних сенсорів / Є.В. Походило, М.Р. Леськів // Вимірювальна техніка та метрологія: міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2012. – Вип. 73. –C. 76–79.
  4. Лопатин Б.А. Теоретические основы электрохимических методов анализа: учеб. пособие для ун-тов / Б.А. Лопатин. – М.: Высшая школа, 1975. – 295 с.
  5. Дамаскин Б.Б. Адсорбция органических соединений на електродах / О.А. Петрий, В.В. Батраков. – М.: Наука, 1968. – 334 с.
  6. Дамаскин Б.Б. Электрохимия / О.А. Петрий, Г.А. Цирлина. – 2–е изд., испр. и перераб. – М.: Химия, КолосС, 2006. – 672 с.