Study of stresses fields of Chatkal`s mountain zone of west Tan-Shan

2010;
: 57-66
Authors:
1
Institute of Seismology. G.A. Mavlyanova AN RUz

In the article the results of studies of stress-strained state of the crust in Chatkal`s mountain zone of west Tan-Shan are shown. In the first approximation the main and paleo-stresses for separate area of the region`s are estimated. For analysis of the stresses the methods of mathematical modeling and tectonophysical methods of stresses fields reconstructions and method of recovering of stresses by earthquakes mechanisms are used. The comparison with result of seismic-tectonic studies, with component of stresses which are measured in open casts and mines and also with results of laboratory experimental studies of rocks deformations under high pressure influence is taken.

 1. 1. Amankulov T.K. Ochagi silnyih zemletryaseniy Sredney Azii. - Bishkek: Ilim, 1991. - 248 s.
  2. Bakiev M.H. Fizicheskie svoystva gornyih porod seysmoaktivnyih zon Uzbekistana pri vyisokih davleniyah i temperaturah. - Tashkent: Fan, 1989. - 288 s.
  3. Bakiev M.H., Hamidov L.A., Ibragimov A.H. Kontsentratsiya napryazheniy vblizi lokalnyih neodnorodnostey zemnoy koryi // Inland Earth-quake. China. - 2001. - Vol. 15, № 4 - С. 376-384.
  4. Bakiev M.H., Hamidov L.A. Izmenenie pereme-scheniy na poverhnosti epitsentralnoy zonyi // Inland Earthquake. China. - 2001. - Vol. 15, № 3 - С. 259-267.
  5. Bezrodnyiy E.M., Tuychiev H.A. Mehanizmyi ochagov silnyih zemletryaseniy Uzbekistana. - Tash-kent: Fan, 1987. - 143 s.
  6. Vvedenskaya A.V. Issledovanie napryazheniy i ra-zryivov v ochagah zemletryaseniy pri pomoschi teorii dislokatsiy. - M.: Nauka, 1969. - 216 s.
  7. Gzovskiy M.V. Osnovyi tektonofiziki. - M.: Nau-ka, 1975. - 536 s.
  8. Gubin I.E. Seysmogennyie tektonicheskie protsess-syi. - M.: Nauka. - 1987. - 234 s.
  9. Ibragimov R.N. Seysmogennyie zonyi sredinnogo Tyan-Shanya. - Tashkent: Fan, 1978. - 144 s.
  https://doi.org/10.1007/978-1-4612-6275-6_5
  10. Kondaurov V.I., Nikitin L.V. Teoreticheskie osnovyi reologii geomaterialov - M.: Nauka, 1990. - 206 s.
  11. Kostrov V.N. Mehanika ochaga tektonicheskogo zemletryaseniya. - M.: Nauka. - 1975. - 176 s.
  12. Nikolaev P.N. Metodika tektonodinamicheskogo analiza. - M.: Nedra, 1992. - 295 s.
  13. Riznichenko Yu.V. Problemyi seysmologii. - M.: Nauka, 1985. - 408 s.
  14. Turdikulov A.T., Ziyaudinov F.F., Hamidov L.A. Osobennosti seysmicheskoy opasnosti sredin-nogo Tyan-Shanya i mehanicheskiy analiz naprya-zheniy v zonah razlomov // Izvestiya Natsio-nalnoy Akademii Nauk Kyirgyizskoy Respub-liki. - 2001. - # 3-4. - S. 63-67.
  15. Ulomov V.I. Fizicheskaya model ochagovoy oblasti Gazliyskih zemletryaseniy 8 aprelya i 17 maya 1976 goda // Seysmologicheskie issledovaniya v Uzbekistane - Tashkent: Fan. - 1979. - S. 53-63.
  16. Fizicheskie protsessyi v ochagah zemletryaseniy. - M.: Nauka. - 1980. - 187 s.
  17. Hamidov L.A. Kraevaya zadacha dlya issledovaniya poley peremescheniy i napryazheniy vblizi raz-nyih tipov vnutrennih kontsentratorov // Iz-vestiya AN UzSSR. Seriya tehnicheskie nauki. - 1988. - # 5. - S. 32-36.
  18. Hamidov L.A. Ob odnoy osobennosti metoda "is-tochnikov" i "stokov" // Dokladyi AN Uzbeki-stana. - 1975. - # 10. - S. 15-16.
  https://doi.org/10.1002/j.2326-1951.1975.tb01425.x
  19. Hamidov L.A., Alimova M.M. Napryazhenno-defor-mirovannoe sostoyanie vblizi seysmogennoy strukturyi // Uzbekskiy geologicheskiy zhurnal. - 1989. - # 6. - S. 13-20.
  20. Hamidov L.A., Ziyavitdinov K.F. Matematicheskaya model odnoy tektonofizicheskoy zadachi // Problemyi mehaniki. - 1993. - # 2. - S. 15-19.
  https://doi.org/10.3406/perch.1993.2837
  21. Hamidov L.A., Inoyatov M.F. Rayonirovanie Vos-tochnogo Uzbekistana i prilegayuschih territo-riy po raschetam poley kasatelnyih napryazhe-niy // Prognoz seysmicheskoy opasnosti. - Tashkent: Fan. - 1994. - T. 1. - S. 124-131.
  22. Hamidov L.A. i dr. K issledovaniyu treschino-obrazovaniya v Tsentralnyih Kyizyilkumah // Uzbekskiy geologicheskiy zhurnal. - 1987. - # 1 - S. 19-29.
  https://doi.org/10.7767/dnrm.1987.29.1.19
  23. Hodzhaev A.K. Paleoseysmogeologiya Chatkalo-Kura¬minskogo regiona. - Tashkent: Fan,1985. - 136 s.
  24. Shemyakin E.I. (pod redaktsiey) Metodicheskie re-komendatsii po izucheniyu napryazhenno-defor-mirovannogo sostoyaniya gornyih porod. - M.: Izd. VNII Geoinforsistem, 1987. - 250 s.
  25. Sherman S.I., Dnepropetrovskiy Yu.I. Polya na-pryazheniy zemnoy koryi i geologo-strukturnyie metodyi izucheniya. - Novosibirsk: Nauka, 1989. - 255 s.
  26. Yunga S.L. Metodyi i rezultatyi izucheniya seysmo-tektonicheskih deformatsiy. - M.: Nauka, 1990. - 192 s.
  27. Yarmuhamedov A.R. Morfostruktura sredinnogo Tyan-Shanya i ee svyaz s seysmichnostyu. - Tashkent: Fan, 1988. - 163 s.
  28. Aki K. Earthquakes mechanism. - In: The upper mantle developments in geotectonics // Amster-dam, etc; Elsevier. - 1972. - Vol. 4. - Р. 423-446.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-444-41015-3.50029-X
  29. Randal M.J. Elastic multiple theory and seismic moment // Bull. Seismol. Soc. Amer. - 1971. - V. 61. - № 5. - Р. 1321-1326.
  30. Yamashita T. Energy of fault motion and radiated seismic and seismic efficiency of Shallow earth-quekes // J. Phys. Earth. - 1975. - V. 27. - Р. 171-176.
  https://doi.org/10.4294/jpe1952.27.171