Програмна модель технологічного процесу забезпечення якісної врожайності зернових культур

2013;
: pp. 189 - 192
Authors: 

Н. Мороз, П. Столярчук

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

Досліджено потребу програмної моделі для одержання планової і якісної врожайності зернових культур, її ефективного використання, оскільки вона впливає на різні аспекти виробничо-господарської діяльності підприємства та задоволення потреб споживачів.

Investigated the programming model need to obtain planning and quality yield of crops. Its effective use as it has an impact on various aspects of industrial and economic activities and customer satisfaction.

  1. Шаповал М.І. Основи програмування врожайності зернових культур // Зб. наук, праць. –Тернопіль. – 2007. – Вип. 55. – С. 180–185.
  2. Плішко А. Програмування врожаїв // Пропозиція. – 2009. –№ 4. – С. 38–39.
  3. Мороз Н.В. Програмування врожайності та якості зернових культ // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі». – 2011. – №717. – С. 105–107.