Врахування особливостей графічного процесора в процесі створення засобів автоматичного розпаралелення програм

2013;
: pp. 3 - 8
Authors: 

А. Мельник, Н. Козак

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин

Встановлено проблемні аспекти виконання паралельних алгоритмів на графічному прискорювачі. На основі встановлених особливостей запропоновано алгоритм генерації програм для графічного процесора.

This paper describes the main problems in implementing parallel algorithms on graphics accelerators. Based on the established features proposed algorithm generating programs for the GPU.

  1. Мельник В. Стан та перспективи розвитку високопродуктивних обчислювальних систем [Текст] / В. Мельник // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі». – Львів, 2011. – С. 96–104.
  2. Козак Н. Реалізація паралельних обчислень в графічних прискорювачах [Текст] / Н. Козак // Conference ACSN-2011. – Львів, 2011, – С. 47-49.
  3. AMD HD 6900 Series Instruction Set Architecture [Електронний ресурс] / AMD Режим доступу: http: // developer. amd.com/sdks/amdappsdk/assets/AMD_HD_6900_Series_Instruction_Set_Architecture.pdf.
  4. NVIDIA Fermi Compute Architecture Whitepaper [Електронний ресурс] / NVIDIA Режим доступу http://www. nvidia.com/content/PDF/ fermi_white_papers/NVIDIA Fermi Compute_Architecture_Whitepaper.pdf.
  5. PGI Accelerator Programming Model for Fortran & C [Електронний ресурс] / PGI Режим доступу: http://www.pgroup.com/lit/whitepapers/pgi_accel_prog_model_1.3.pdf.
  6. CAPS OpenACC Compiler [Електронний ресурс] / CAPS Режим доступу: http://www.caps-entreprise.com/wp-content/uploads/ 2012/07/CAPS_PROD_EN_openacc_201208.pdf.
  7. The OpenACC Application Programming Interface [Електронний ресурс] / CRAY, CAPS, PGI, NVIDIA Режим доступу: http://www.openacc.org/ sites/default/files/OpenACC.1.0_0.pdf.
  8. Melnyk, A., Automatic generation of ASICs [Текст] / A. Melnyk, A. Salo // NASA-ISA Conference AHS-2007, Edinburgh, 2007. – С. 96-101.
  9. Мельник А. ХАМЕЛЕОН – система високорівневого синтезу спеціалізованих процесорів [Текст] / Мельник А.О., Сало А.М., Клименко В. [та ін.] // Наук.-техн. журн. Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». – 2009. – № 5. – С. 189–195.