Деформації залізобетонних арок за різних видів завантаження

Пушкар Н. В. Деформації залізобетонних арок за різних видів завантаження / Н. В. Пушкар, Сабір Юсіф Бакір // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 325–329. – Бібліографія: 6 назв.

Authors: 

Пушкар Н.В., Сабір Юсіф Бакір.

The influence of the concentrated force position (in the middle of the span and eccentricity) on the deformation of reinforced concrete arches loaded single short-term load is represented.

1. Muller J. On Design and Construction of Long Span Concrete Arch Bridge. Proceedings of the Third International Conference on Arch Bridge. – Paris, France, Sept, 2001. – P.17–26.
2. Jure Radic. Development of Arches Bridges / Jure Radic, Zlatko Savor, Alex Kindij. Proceedings of the 4th International Conference on New Dimensions in bridges, Flyovers, Overpasses and Elevated Structures, Fu Zhou, China, 2005. – P.249–256.
3. Байков В.Н. Железобетонные конструкции / В.Н. Байков, Э.Е. Сигалов. – М.: Стройиздат, 1991. – 767 с.
4. Залізобетонні конструкції / А.Я. Барашиков, Л.М. Буднікова, Л.В. Кузнєцов та ін.; за ред. А.Я. Барашикова. – К.: Вища шк., 1995. – 591 с.
5. Кислюк Д.Я. Робота і розрахунок залізобетонних арок з регулюванням зусиль при повторних навантаженнях: дис. … канд. техн. наук. 05.21.03 / Кислюк Дмитро Ярославович. – Полтава, 2012. – 181 с.
6. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. – К.: Мінбуд України, 2006. – 78 с.