Дослідження та шляхи зменшення теплового випромінювання під час пожеж

Лабай В. Й. Дослідження та шляхи зменшення теплового випромінювання під час пожеж / В. Й. Лабай, В. І. Гудим, А. Ф. Гаврилюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 221–226. – Бібліографія: 5 назв.

Authors: 

Лабай В.Й., Гудим В.І., Гаврилюк А.Ф.

The materials of the article the radial heat flow, which is present in a fire, and analyzed factors flame from which the heat flow is dependent. Based on experimental studies installing dependence heat flux changes with distance, and the influence of environmental parameters in which the radial heat transfer on the intensity of radiation energy flame. Based on the studies identified and specified coefficient weakening energy radiation flame small water spray.

1. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. – М.:Энергия, 1975. – 485 c.
2. Башкирцев М.П., Бубырь Н.Ф., НМинаев.А., Ончуков Д.Н. Основы пожарной теплофизики. – М.: Стройздат, 1984. – 198 c.
3. Величко Л.Д., Лозинський Р.Я., Семерак М.М Термодинаміка і теплопередача в пожежній справі. – Львів: Сполом, 2011. – 502 с.
4. Кимстач И.Ф., Девлишев П.П., Евтюшкин Н.М. Пожарная тактика. – М.: Стройздат, 1984. – 500 c.
5. Ромашенко П.Н., Бубырь Н.Ф., Башкирцев М.П. Теплопередача в пожаром деле. – М.: Стройздат, 1969. – 424 c.