Використання відпрацьованих сорбентів для виробництва будівельних матеріалів

Петрушка І. М. Використання відпрацьованих сорбентів для виробництва будівельних матеріалів / І. М. Петрушка, О. Д. Тарасович // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 305–308. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 755). – Бібліографія: 4 назви.

Authors: 

Петрушка І.М., Тарасович О.Д.

Studies prospects of using waste to produce natural sorbents gypsum binder, their influence on the rheological and physico-mechanical properties.

1. Дворкин Л.И., Шестаков В.Л., Пашков И.А., Дымчук А.П. Отходы химической промышленности в производстве строительных материалов. – К.: Будивельник, 1986. – С. 128.
2. Петрушка І.М. Природні мінерали для використання в природоохоронних технологіях. Ефективні шляхи модифікування / І.М. Петрушка, М.С. Мальований // Хімічна промисловість України. – 2012. – №5(112). – С. 64–67.
3. Ягольник С.Г., Троцький В.І. Адсорбційне очищення стоків від барвників активованими клиноптилолітами // Праці V Міжнар. наук.-практ. конф. “Ресурси природних вод Карпатського регіону”. Львів, травень 2000р. – Львів, 2006. – С. 221–224.
4. Дульнева Т.Ю., Кучерук В.В. Очистка воды от красителей керамическими мембранами модифицированными глинистыми минералами // Химия и технология воды. – 2005. – Т. 27. – № 5. – С. 496–504.