Contemporary architecture as a result of development of ecological building technologies and computer aided design

Prokopska A. Contemporary architecture as a result of development of ecological building technologies and computer aided design / Aleksandra Prokopska, Krystyna Kret, Igor Labuda // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 756 : Теорія і практика будівництва. – С. 243–249. – Bibliography: 18 titles.

Authors: 

Prokopska A., Kret K., Labuda I.

Currently there exist a variety of techniques and technologies associated with passive construction, energy-efficient smart homes, the use of renewable energy sources. The task of modern architects is the creative and innovative search for new functional and aesthetic architectural solutions that are technically and technologically conditioned to guarantee its users a healthy and secure life in a friendly environment.

1. http:// www.pl.wikipedia.org/wiki/Inteligentny_budynek.
2. Prokopska A.: The meaning of the systemic description of the needs in the process of architectural and civil engineering. Mat. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z okazji Jubileuszu 125-lecia Politechniki Lwowskiej „Problemy teorii i praktyki budownictwa”, Lwów, 10-15 maja 1997, ss. 91-99.
3. Prokopska A., Bondyra J., Możliwości kształtowania architektonicznego budynku z punktu widzenia: naświetlenia, funkcji i bilansu
energetycznego XIII, Materiały konferencyjne, streszczenia, Polska Konferencja Naukowo-Techniczna, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Łódź-Słok 14-17 czerwca 2011, ss.113-115.
4. Prokopska A. Budynki pasywne jako zaawansowana forma budownictwa energooszczędnego. Politechnika Częstochowska, Praca zbiorowa, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.
5. http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Guggenheima_w_Bilbao.
6. Prokopska A.: Le Corbusier jako projektant stosujący metodę analizy morfologicznej. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury PAN w
Krakowie, t. 29, 1999, ss. 25-30.
7. Prokopska A.: Zastosowanie metody analizy morfologicznej w projektowaniu architektonicznym na przykładzie twórczości Le Corbusiera, Politechnika Warszawska, Politechnika Rzeszowska, 1997, ss. 1-166.
8. Prokopska A.: Morphology of the Architectural Achievement. A Methodological Analysis of Selected Morphological Systems of the Natural and Architectural Environments. Journal of Transdisciplinary Systems Science, t. 7. z. 1-2, 2002, s. 3-113.
9. http://www.najciekawszeprojekty.pl/vademecum-inwestora/buduje/instalacje....
10. http://www.e-instalacje.pl/a/4131,baterie-sloneczne1.
11. http://www.miter.mit.edu
12. Labuda I., Prokopska A. Metodyczne przezwyciężanie wektora inercji w koncepcyjnym projektowaniu architektonicznym i konstrukcyjnym. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, kwartalnik ,z.58, nr.2/ 2011, Rzeszów, ss. 301-311.
13. Niezabitowska E., Sowa J., Staniszewski Z., Winnicka-Jasłowska D., Boroń W., Niezabitowski A., Budynek inteligentny: Potrzeby użytkownika a standard budynku inteligentnego (red. Niezabitowska E.), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2005.
14. Zimmer R. 6th International Intelligent Building Conference CABA (Continental Automated Buildings Association). Inteligentny budynek – Integracja Systemów, nr 3, 2001, ss. 9-10.
15. http://www.lipinscy.pl.
16. Prokopska A.: Projektowanie architektoniczne, procesy wstępne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. Rzeszów, 2012, 123 s.
17. http://www.energon-ulm.de.
18. http://www.artklio.blogspot.com.