Дослідження просторової роботи залізобетонної перехресно-ребристої балкової пролітної будови до та після розширення і підсилення накладною плитою

Authors: 

Рачкевич В. С. / Rachkevych V. S.

ДП “Івано-Франківський облавтодор”

he design, methodology and results of the static tests of cross-ribbed reinforced concrete span structure by TP no. 56 before and after the reconstruction are described. Experimental study served as a model for reinforced concrete beam cross-ribbed span structure calculation span of 21.6 m and a clearance Г-6+2×0,85 m, built in 1969 by
TP no. 56. The reconstruction included the expansion of its dimensions to the Г-8+2×1,5 m monolithic concrete slab and reinforcement beams least costly way – turning plate in collaboration with them, with simultaneous change of the static circuit with on a continuous split.
The aim of the static tests was to identify the actual stress-strained state of span structure, deformation of beams, the nature of its spatial and temporal distribution of the load between the beams before and after reconstruction.
According to the results obtained experimental test ratios temporary cross-distribution of loads and installed their convergence with the calculated.

1. Кваша В. Г. Ефективні системи розширення і підсилення залізобетонних балкових прольотних будов автодорожніх мостів : автореф. дис. … д-ра техн. наук. / В. Г. Кваша. –К. : КНУБА, 2002. – 33 с.
2. Кваша В. Г. Обстеження та випробування автодорожніх мостів / В. Г. Кваша. – Львів : Ви-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2002. – 102 с.
3. Кваша В. Г. Реконструкція залізобетонного моста з прольотними будовами за ТП вип. 56. / В. Г. Кваша, Л. В. Салійчук, В. В. Мельниченко, З. Т. Лапініна // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – К. : НТУ, 2004. – Вип. 69. – С. 74–84.
4. Кваша В. Г. Аналіз розподілу тимчасового навантаження між балками прольотної будови за результатами натурних випробувань / В. Г. Кваша, В. С. Рачкевич // Вісник “Теорія і практика будівництва”. – Львів : НУЛП, 2008. – № 627. – С. 122–128.
5. Кваша В. Г. Відновлення автодорожнього моста після наслідків повені з розширенням і підсиленням прольотної будови.
6. Кваша В. Г. Розширення прольотної будови автодорожнього моста з її підсиленням зміною статичної схеми без влаштування деформаційних швів / В. Г. Кваша, Л. В. Салійчук, В. С. Рачкевич // Дороги і мости. – К. : ДерждорНДІ, 2008. – Вип. 9. – С. 106–111.
7. Матаров И. А. Сборные железобетонные мосты с многорядной сварной арматурой / И. А. Матаров, Л. С .Смирнова, А. Л. Шилина. – М. : Автотрансиздат, 1959. – 186 с.
8. Рачкевич В. С. Експериментальні дослідження бездіафрагмової прольотної будови моста під час реконструкції / В. С. Рачкевич, В. Г. Кваша, Л. В. Салійчук // Вісник “Теорія і практика будівництва”. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2013. – № 755. – С. 340–349.
9. Рачкевич В. С. Реконструкція автодорожніх мостів з підсиленням залізобетонних балок зміною статичної схеми. / В. С. Рачкевич, В. Г. Кваша, Л. В. Салійчук // Вісник Одеської державної академії будівництва і архітектури. – Одеса : ОДАБА, 2013. – Вип. № 49, Ч. І. – С. 282–289.
10. Типовые проекты сооружений на автомобильных дорогах // Пролётные строения железобетонные, сборные с каркасной арматурой периодического профиля. – М. : Стройиздат, 1958. – Вып. 56. – 56 с.
11. Шестериков В. М. Экономическая эффективность уширения мостов на автомобильных дорогах. Обзорная информация / В. М. Шестериков, Э. В. Дингес. – М. : ЦБНТИ, 1983. – 64 с.