Complex of activation tools for energy saving measures in housing and utilities sector of the city

Автори: 
O. Trach

Lviv Polytechnic National University, Department of Marketing and Logistics 

The complex of activation instruments for energy saving measures in housing and utilities sector of the city is presented in the article. Regulatory basis that promotes the development of renewable energy in Ukraine is analyzed. Influence on the behavior of final consumers of energy is determined as the way to overcome the problem of energy efficiency. The paper analyzes the main features of energy saving measures as a complex final consumption product. The specific features of marketing to be employed for activating the use of energy saving measures in housing and utilities sector of the city are defined. Examples of using activation tools in the cities of Ukraine and Europe are given.   It is shown that in order to achieve the highest efficiency in the sphere of energy saving a complex of activation instruments being adjusted to the characteristics of individual objects should be used. 

1. Про  затвердження  Державної   цільової  економічної  програми  енергоефективності   і  розвитку   сфери   виробництва   енергоносіїв  з  відновлюваних  джерел  енергії   та  альтернативних  видів палива   на  2010–2015 роки  [ Текст ]:  постанова   Кабінету  Міністрів  України  від 1 березня 2010  р.  № 243 //  К :  Офіційний  вісник   України. – 2010. –  № 16. –  Стаття  762. – 15  березня – С . 116. 
2.  Про енергетичну  ефективність  житлових  та  громадських  будівель [ Електронний   ресурс ]:  Проект Закону   України. –  Режим  доступу  – https://www. google. com. ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=
s&source= web&cd= 1&ved= 0CCgQFjAA&url= http%3A%2F%2 Fw1. c1. rada. gov.
ua%2Fpls%2Fzweb2%2Fwebproc34%3Fid%3D%26pf3511%3D45056%26pf35401%3D242757&ei=mrbvUcqTO8K2hAfhiIG4BA&usg=AFQjCNEOxQu6-yIj-QwosuCbxqbzVPgNxw&sig2=aU0qo GCQNSUGNFY 
cOn_oyw&bvm =bv.49641647,d. ZG4&cad=rja 
3.  Про  енергозбереження  [ Текст ]:  закон  України  від  1  липня 1994  р.  №74/94- ВР//  К :Відомості  Верховної  Ради  України ( ВВР ). – 1994. –  № 30. –  Стаття  283. – 26  липня. 
4.  Про  альтернативні  джерела   енергії . [ Текст ]:  закон  України  від 20.02.2003  № 555-IV  //  –  К :  Відомості  Верховної  Ради  України (ВВР ). – 2003. –  № 24. –  Стаття  155. – 13  червня . 5.  Зелений  тариф   в  Україні. [Електронний   ресурс ]:  режим  доступу  – http://www. biowatt. com. ua/ informatsiya/zelenij-tarif-v-ukrayini/ 
6.  Іронія   долі   української  енергоефективності . [Електронний   ресурс ]:  газета  “ Дзеркало   тижня.  Україна” – 2011 – № 25. Режим  доступу  – http://gazeta. dt. ua/ECONOMICS/ironiya_doli_ukrayinskoyi_energoefektivnosti. html 
7. На  Львівщині  запрацювала   перша   сонячна  електростанція  [ Електронний   ресурс ]:  щоденна інтернет- газета  “ Вголос ” –  режим  доступу  – http://vgolos. com. ua/events/692. html 8.  ДПЕК  до кінця 2011  року   підпише  контракт  з Vestos  на   поставку  вітроагрегатів   для  Ботієвської  ВЕС  [Електронний   ресурс ]:  режим  доступу  – http://www. ukrinform. ua/ukr/news/dpek_do_kntsya_2011_roku_pdpishe_kontrakt_z_vestos_na_postavku_vtroagregatv_dlya_botvsko_ves_1055170 9. Activ Solar завершила   будівництво  сонячного  парку  Охотнікове. [Електронний   ресурс ]. –  Режим  доступу : http://ecoclubua.com/2011/10/activ-solar-zavershyla-budivnytstvo-sonyach...
10. Маркетинг :  Підручник /  В.  Руделіус,  О .  М.  Азарян ,  Н.  О.  Бабенко  та  ін .:  Ред-упор .  О.І.  Сидоренко, Л .  С .  Макарова. – 2- ге   вид . –  К .:  Навчально-методичний  центр  “Консорціум   із   удосконалення менеджмент -освіти   в   Україні”, 2008. – 648  с. 
11.  Енергоефективність  у  будівлях .  Комунальний енергетичний   менеджмент / [ А.  Грунер ,  Б.  Швайгер,  Р.  Хренова-Шимкіна  та  ін .];  під  ред.  Б.  Швайгера – К .:  РА “ Саторі“, 2009 – 40 с . 
12. “ Енергобаланс ” –  електронна  система   щоденного моніторингу  споживання  енергоносіїв [ Електронний   ресурс ]. –  Режим  доступу : http://www.auc.org.ua/sites/default/files/slavuta_201222. pdf 
13.  Міська   система   раціонального  використання енергоресурсів [Електронний   ресурс ]. –  Режим  доступу : http://www. auc. org.ua/sites/default/files/konotop_energo. pdf 
14.  Энергоэффективность  для  школьников [ Електронний  
ресурс ]. –  Режим  доступу : http://www. inogate-ee. org/ru/news/novosti-proekta/1241 
15.  Награждение  победителей  украинского  конкурса   для  журналистов “ Энергоеффективность.  Простым  языком” 
[Електронний   ресурс ]. –  Режим  доступу : http://www. inogate-ee. org/ru/news/novosti-proekta/1285 
16.  Яценко  А.  Организация  и  проведение   Дней  Устойчивой  Энергии  в  Украине.  Презентація – Львів, 2013 – 39  с. 
17.  Затверджено   програму   енергозбереження   Львівщини  на  2013–2016  рр. Електронний   ресурс ]. –  Режим  доступу : http://zik. ua/ua/news/2013/02/19/394614 
18.  Для  ОСББ відшкодовуватимуть  відсотки   за   кредити   на   заходи   енергозбереження  [ Електронний   ресурс ]. – Режим  доступу : http://zik. ua/ua/news/2013/01/23/390036 
19.  Про  затвердження  Технічного  регламенту  енергетичного  маркування   електрообладнання  побутового   призначення. [ Текст ]: Постанова   КМУ  від 06.01.2010. – № 5. – К :  Офіційний  вісник   України  – 2010  р. –  № 1 – 22  січня 2010  р. –  С . 174. 
20.  Вітрух  І.  Державне  регулювання  паливно-енергетичного  комплексу  як  елемента  конкурентної   політики  /  Вітрух  І.,  Лакомська  Н.,  Вітрух  П. //  збірник  наукових   праць “ Ефективність  державного  управління ” – 2011 – №  28. –  С . 125–133. 21.  Цьонь  О.  Система  энергетического  менеджмента  для  управления   энергией   в  зданиях.  Презентация. – 2012 – 44  с. – Режим  доступу : http://www. inogate-ee. org/ru/kb/konkretnye-primery/1168 22. www. gost50001. ru – Портал  о  стандартах  энергоменеджмента [ Електронний   ресурс ]:  режим  доступу  – http://www.gost50001. ru/osnovnyie-trebovaniya/