КОМПЛЕКС ІНСТРУМЕНТІВ АКТИВІЗУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ МІСТА

Автори: 
O. Trach

Lviv Polytechnic National University, Department of Marketing and Logistics 

Висвітлено комплекс інструментів активізування використання заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві міста. Проаналізовано нормативне підґрунтя, що сприяє розвитку відновлювальної енергетики в Україні, а також визначено, що для вирішення проблеми енергозбереження необхідно здійснювати вплив на кінцевих споживачів енергії. Проаналізовано основні риси заходів з енергозбереження як комплексного товару кінцевого споживання, а також визначено особливість маркетингу, що доцільно застосовувати для активізування використання заходів з енергозбереження в ЖКГ міста. Наведено приклади використання інструментів активізування в містах України та Європи. Визначено, що для досягнення найбільшої ефективності в сфері енергозбереження необхідно використовувати цілий комплекс інструментів активізування, пристосовуючи його відповідно до особливостей окремих об’єктів.

1. Про  затвердження  Державної   цільової  економічної  програми  енергоефективності   і  розвитку   сфери   виробництва   енергоносіїв  з  відновлюваних  джерел  енергії   та  альтернативних  видів палива   на  2010–2015 роки  [ Текст ]:  постанова   Кабінету  Міністрів  України  від 1 березня 2010  р.  № 243 //  К :  Офіційний  вісник   України. – 2010. –  № 16. –  Стаття  762. – 15  березня – С . 116. 
2.  Про енергетичну  ефективність  житлових  та  громадських  будівель [ Електронний   ресурс ]:  Проект Закону   України. –  Режим  доступу  – https://www. google. com. ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=
s&source= web&cd= 1&ved= 0CCgQFjAA&url= http%3A%2F%2 Fw1. c1. rada. gov.
ua%2Fpls%2Fzweb2%2Fwebproc34%3Fid%3D%26pf3511%3D45056%26pf35401%3D242757&ei=mrbvUcqTO8K2hAfhiIG4BA&usg=AFQjCNEOxQu6-yIj-QwosuCbxqbzVPgNxw&sig2=aU0qo GCQNSUGNFY 
cOn_oyw&bvm =bv.49641647,d. ZG4&cad=rja 
3.  Про  енергозбереження  [ Текст ]:  закон  України  від  1  липня 1994  р.  №74/94- ВР//  К :Відомості  Верховної  Ради  України ( ВВР ). – 1994. –  № 30. –  Стаття  283. – 26  липня. 
4.  Про  альтернативні  джерела   енергії . [ Текст ]:  закон  України  від 20.02.2003  № 555-IV  //  –  К :  Відомості  Верховної  Ради  України (ВВР ). – 2003. –  № 24. –  Стаття  155. – 13  червня . 5.  Зелений  тариф   в  Україні. [Електронний   ресурс ]:  режим  доступу  – http://www. biowatt. com. ua/ informatsiya/zelenij-tarif-v-ukrayini/ 
6.  Іронія   долі   української  енергоефективності . [Електронний   ресурс ]:  газета  “ Дзеркало   тижня.  Україна” – 2011 – № 25. Режим  доступу  – http://gazeta. dt. ua/ECONOMICS/ironiya_doli_ukrayinskoyi_energoefektivnosti. html 
7. На  Львівщині  запрацювала   перша   сонячна  електростанція  [ Електронний   ресурс ]:  щоденна інтернет- газета  “ Вголос ” –  режим  доступу  – http://vgolos. com. ua/events/692. html 8.  ДПЕК  до кінця 2011  року   підпише  контракт  з Vestos  на   поставку  вітроагрегатів   для  Ботієвської  ВЕС  [Електронний   ресурс ]:  режим  доступу  – http://www. ukrinform. ua/ukr/news/dpek_do_kntsya_2011_roku_pdpishe_kontrakt_z_vestos_na_postavku_vtroagregatv_dlya_botvsko_ves_1055170 9. Activ Solar завершила   будівництво  сонячного  парку  Охотнікове. [Електронний   ресурс ]. –  Режим  доступу : http://ecoclubua.com/2011/10/activ-solar-zavershyla-budivnytstvo-sonyach...
10. Маркетинг :  Підручник /  В.  Руделіус,  О .  М.  Азарян ,  Н.  О.  Бабенко  та  ін .:  Ред-упор .  О.І.  Сидоренко, Л .  С .  Макарова. – 2- ге   вид . –  К .:  Навчально-методичний  центр  “Консорціум   із   удосконалення менеджмент -освіти   в   Україні”, 2008. – 648  с. 
11.  Енергоефективність  у  будівлях .  Комунальний енергетичний   менеджмент / [ А.  Грунер ,  Б.  Швайгер,  Р.  Хренова-Шимкіна  та  ін .];  під  ред.  Б.  Швайгера – К .:  РА “ Саторі“, 2009 – 40 с . 
12. “ Енергобаланс ” –  електронна  система   щоденного моніторингу  споживання  енергоносіїв [ Електронний   ресурс ]. –  Режим  доступу : http://www.auc.org.ua/sites/default/files/slavuta_201222. pdf 
13.  Міська   система   раціонального  використання енергоресурсів [Електронний   ресурс ]. –  Режим  доступу : http://www. auc. org.ua/sites/default/files/konotop_energo. pdf 
14.  Энергоэффективность  для  школьников [ Електронний  
ресурс ]. –  Режим  доступу : http://www. inogate-ee. org/ru/news/novosti-proekta/1241 
15.  Награждение  победителей  украинского  конкурса   для  журналистов “ Энергоеффективность.  Простым  языком” 
[Електронний   ресурс ]. –  Режим  доступу : http://www. inogate-ee. org/ru/news/novosti-proekta/1285 
16.  Яценко  А.  Организация  и  проведение   Дней  Устойчивой  Энергии  в  Украине.  Презентація – Львів, 2013 – 39  с. 
17.  Затверджено   програму   енергозбереження   Львівщини  на  2013–2016  рр. Електронний   ресурс ]. –  Режим  доступу : http://zik. ua/ua/news/2013/02/19/394614 
18.  Для  ОСББ відшкодовуватимуть  відсотки   за   кредити   на   заходи   енергозбереження  [ Електронний   ресурс ]. – Режим  доступу : http://zik. ua/ua/news/2013/01/23/390036 
19.  Про  затвердження  Технічного  регламенту  енергетичного  маркування   електрообладнання  побутового   призначення. [ Текст ]: Постанова   КМУ  від 06.01.2010. – № 5. – К :  Офіційний  вісник   України  – 2010  р. –  № 1 – 22  січня 2010  р. –  С . 174. 
20.  Вітрух  І.  Державне  регулювання  паливно-енергетичного  комплексу  як  елемента  конкурентної   політики  /  Вітрух  І.,  Лакомська  Н.,  Вітрух  П. //  збірник  наукових   праць “ Ефективність  державного  управління ” – 2011 – №  28. –  С . 125–133. 21.  Цьонь  О.  Система  энергетического  менеджмента  для  управления   энергией   в  зданиях.  Презентация. – 2012 – 44  с. – Режим  доступу : http://www. inogate-ee. org/ru/kb/konkretnye-primery/1168 22. www. gost50001. ru – Портал  о  стандартах  энергоменеджмента [ Електронний   ресурс ]:  режим  доступу  – http://www.gost50001. ru/osnovnyie-trebovaniya/