Volume 2, Number 1, 2020

In this Number

(10 papers)
Olexander Makarchuk , Bohdan Krokhmalnyi, V. Haiduk
DOI: https://doi.org/10.23939/sepes2020.01.043
pp. 43 - 51
Yaroslav Marushchak, Volodymyr Moroz, Volodymyr Tsyapa, Ihor Holovach, Ihor Chupylo
DOI: https://doi.org/10.23939/sepes2020.01.052
pp. 52 - 65
Bohdan Kharchyshyn, M. Khaj, B. H. Boichuk, Mykhailo Radovych
DOI: https://doi.org/10.23939/sepes2020.01.088
pp. 88 - 94