Correlation of Inductances of Leakage Screened Cylindrical Align Windings on Ferromagnetic to the Core

2016;
: pp. 113 - 115
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

Investigational correlations of inductances of dispersion of cylindrical align windings on ferromagnetic to the core depending on geometrical and mutual placing of windings, and properties of screen.

1. Петров Г. Н. Трансформаторы, т. 1. М.; Л.: ГЭИ, 1934, 446 с. 2. Тихомиров П. М. Расчет трансформаторов: Учеб. пособие для вузов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1986. — 528 с. 3. Яцун М., Яцун A. Векторний потенціал магнітного поля та індуктивності розсіяння і короткого замикання екранованих циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді // Теор. електротехніка. 2008. Вип. 59. С. 113–118. 4. Калантаров П. Л., Цейтлин Л. А. Расчет индуктивностей. — Л.: Энергия, 1970. 5. Скоклюк М. І., Яцун А. М., Яцун М.А. Власна і взаємна індуктивності циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді // Вісн. Держ. ун-ту «Львівська політехніка». 1997. № 301. С. 94–102. 6. Яцун М. А., Яцун А. М. Власна і взаємна індуктивності розсіяння циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2000. — № 400 . — С. 158–164. 7. Яцун М. А., Яцун А. М. Основні складові власної і взаємної індуктивностей, індуктивностей розсіяння і короткого замикання циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2006. — № 563. — С. 187–193.