Співвідношення індуктивностей розсіяння екранованих циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді

2016;
: cc. 113 - 115
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджені співвідношення індуктивностей розсіяння циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді залежно від геометричних розмірів і взаємного розміщення обмоток, розмірів і властивостей екрана.

1. Петров Г. Н. Трансформаторы, т. 1. М.; Л.: ГЭИ, 1934, 446 с. 2. Тихомиров П. М. Расчет трансформаторов: Учеб. пособие для вузов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1986. — 528 с. 3. Яцун М., Яцун A. Векторний потенціал магнітного поля та індуктивності розсіяння і короткого замикання екранованих циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді // Теор. електротехніка. 2008. Вип. 59. С. 113–118. 4. Калантаров П. Л., Цейтлин Л. А. Расчет индуктивностей. — Л.: Энергия, 1970. 5. Скоклюк М. І., Яцун А. М., Яцун М.А. Власна і взаємна індуктивності циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді // Вісн. Держ. ун-ту «Львівська політехніка». 1997. № 301. С. 94–102. 6. Яцун М. А., Яцун А. М. Власна і взаємна індуктивності розсіяння циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2000. — № 400 . — С. 158–164. 7. Яцун М. А., Яцун А. М. Основні складові власної і взаємної індуктивностей, індуктивностей розсіяння і короткого замикання циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2006. — № 563. — С. 187–193.