The Issue of Protecting the Main Drive of the Diffusion Apparatus DDS-30 (Ds-12)

2017;
: pp. 104 - 110
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

The article analyzes main elements and types of protection for electric drive of the diffusion apparatus. To protect the mechanical part of the diffusion apparatus, a modernized differential protection circuit is proposed. The method of determination of basic parameters and elements of protection systems is offered.

1. Aksel Fons Johnsen. New principles to improve the quality of cossettes and the efficiency with DDS diffusers./ Aksel Fons Johnsen, Jesper Thomassen // Zuckerind. — 1990. — 115, № 3. — Р. 190–195. 2. Белик В. Г. Справочник по технологическому оборудованию сахарных заводов./ Белик В. Г. — К.: Техніка, 1982. — 304 с. 3. Белостоцкий Л. Г. Инструкция по ведению технологического процесса свеклосахарного производства / Белостоцкий Л. Г., Супрунчук В. В. — М.: 1985.—371 с. 4. Walerianczyk E. Intensyfikowanie przebiegu procesu ekstrakcji prowadzonego w aparacie korytowym./ Walerianczyk E // Gazeta cukrownicza. — 1998. — № 11. — C. 201–204. 5. Николаев А. П. Процессы и аппараты пищевых производств. Примеры и задачи / Николаев А. П. — К.: Вища школа, 1992. — 232 с. 6. Ладанюк А. П. Сучасні методи автоматизації технологічних об’єктів [текст] монографія / А. П. Ладанюк, О. А. Ладанюк, Р.О. Бойко, В. В. Іващук, Д. О. Кроніковський, Д. А. Шумигай. — К.: Інтер Логістик Україна, 2015. — 408 с. 7. Власенко Л.О. Підвищення ефективності функціонування технологічного комплексу цукрового заводу за рахунок використання методів діагностики та прогнозування / Л. О. Власенко, А. П. Ладанюк // Східно-Європейський журнал передових техно- логій. — 2010. — № 2/3(44). — С. 57–62. 8. Черевко О.І. Процеси і апарати харчових виробництв : підручник / О. І. Черевко, А. М. Поперечний. — Х. : ХДАТОХ, 2002. — 417 с. 9. Малежик І. Ф. Процеси і апарати харчових виробництв : підручник / за ред. проф. І. Ф. Малежика. — K.: НУХТ, 2003. — 400 с.