Питання захисту головного приводу дифузійного апарату DDS-30 (ДС-12)

2017;
: cc. 104 - 110
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано основні елементи і види захисту електроприводу дифузійного апарату. Для захисту механічної частини дифузійного апарату запропоновано модернізо- вану схему диференційного захисту. Запропоновано методику визначення основних параметрів та елементів систем захисту.

1. Aksel Fons Johnsen. New principles to improve the quality of cossettes and the efficiency with DDS diffusers./ Aksel Fons Johnsen, Jesper Thomassen // Zuckerind. — 1990. — 115, № 3. — Р. 190–195. 2. Белик В. Г. Справочник по технологическому оборудованию сахарных заводов./ Белик В. Г. — К.: Техніка, 1982. — 304 с. 3. Белостоцкий Л. Г. Инструкция по ведению технологического процесса свеклосахарного производства / Белостоцкий Л. Г., Супрунчук В. В. — М.: 1985.—371 с. 4. Walerianczyk E. Intensyfikowanie przebiegu procesu ekstrakcji prowadzonego w aparacie korytowym./ Walerianczyk E // Gazeta cukrownicza. — 1998. — № 11. — C. 201–204. 5. Николаев А. П. Процессы и аппараты пищевых производств. Примеры и задачи / Николаев А. П. — К.: Вища школа, 1992. — 232 с. 6. Ладанюк А. П. Сучасні методи автоматизації технологічних об’єктів [текст] монографія / А. П. Ладанюк, О. А. Ладанюк, Р.О. Бойко, В. В. Іващук, Д. О. Кроніковський, Д. А. Шумигай. — К.: Інтер Логістик Україна, 2015. — 408 с. 7. Власенко Л.О. Підвищення ефективності функціонування технологічного комплексу цукрового заводу за рахунок використання методів діагностики та прогнозування / Л. О. Власенко, А. П. Ладанюк // Східно-Європейський журнал передових техно- логій. — 2010. — № 2/3(44). — С. 57–62. 8. Черевко О.І. Процеси і апарати харчових виробництв : підручник / О. І. Черевко, А. М. Поперечний. — Х. : ХДАТОХ, 2002. — 417 с. 9. Малежик І. Ф. Процеси і апарати харчових виробництв : підручник / за ред. проф. І. Ф. Малежика. — K.: НУХТ, 2003. — 400 с.