Volume 870, 2017

In this Number

(19 papers)
M. Bazylevych, Petro Baran, Victor Kidyba, Heorhiy Lysiak, Igor Sabadash
pp. 3 - 8
Yuriy Varetsky, Olena Pastukh, V. Horban
pp. 16 - 22
Kostiantyn Pokrovskyi, Olgerd Mavrin, Yurii Shelekh
pp. 71 - 75
Ihor Shchur, Volodymyr Koziy, P. Holubovskyy
pp. 83 - 90
Ihor Holovach, L. Karplyuk, B. Sylvestruk
pp. 104 - 110
Orest Hamola, V. Korud, Serhiy Rendzinyak
pp. 111 - 115