Peration Analysis of Three-phase Uncontrolled Bridge Rectifier on Condition of Correct Removal of Two and Three Gates From Its Circuit

2017;
: pp. 55 - 64
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

The operation mode of a three-phase uncontrolled bridge rectifier has been analysed when two or three gates are correctly removed from the circuit under active and active- inductive nature of load. We provide an explanation of the unchanged form of rectified voltage during transition from active to active-inductive nature of load when two gates are removed, also the reasons for the changed form of rectified voltage are explained under the same conditions when three gates are removed. The composition and value of higher harmonics of rectified voltage are identified, and energy characteristics for the newly created rectification circuits are provided. The article is of educational and practical character.

1. Спосіб дискретного регулювання напруги вольтододатними трансформаторами 2. Климук П. П., Олійник М. Й., Федишин В. Г. Глибоке дискретне регулювання напруги випрямляча з некерованими вентилями // Вісн. Нац. у-ту «Львівська політехніка». — 2007. — № 587. С. 27–31. 3. Олійник Ю. С. Аналіз спектру вищих гармонік в системі «випрямляч — інвертор» / Ю.С. Олійник // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. — Х., 2015. — Вип. 2(43). — С. 93. 4. Резцов В. Ф. Аналіз розповсюдження гармонійних складових напруг і струмів у кабельних лініях фотоелектричних станцій та засобів їх впливу на оточуюче середовище / В. Ф. Резцов, Т. В. Сур- жик, М. С. Теймузарян // Відновлювана енергетика. — 2014. — № 1. — С. 36–40.5. Паранчук Я. С. Аналіз гармонік струму магнітно-тиристорного перетворювача напруги у несиметричних режимах / Я. С. Паранчук, О. Г. Плахтина, В. І. Мороз, Д. В. Уханська // Вісн. у- ту «Львівська полі- техніка». — 2002. — № 582. — С. 151–159. 6. Олійник Ю.С. Аналіз методик розрахунку вищих гармо- нійних складових / Ю. С . Олійник // Системи озброєння і військова техніка. — 2015. — № 4(44). — С. 88–99. 7. Перхач В. С. Теоретична електротехніка. Лінійні кола. — К.: Вища шк., 1992. — 439 с. 8. Шальовкін О. О., Наливайченко О. М. Перетворювальна техніка: навч. посіб. — Краматорськ: Донбаське ДМА, 2008. — 328 с.