Метод автоматичного розпізнавання та розділення конгломератів на складові об’єкти

2010;
: сс. 86 – 97
Автори: 
Грицик В.В., Влах В.А.

В.В. Грицик1, В.А. Влах2

  1. Науково-дослідний радіотехнічний інститут,
  2. Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури

Запропоновано метод розпізнавання та розділення візуальних об’єктів, що частково накладені один на інший. Метод досліджено на прикладі розділення конгломератів клітин.

1. Форсайд Д. Компьютерное зрение; Современный подход / Д. Форсайд, Ж. Понс. – М., СПб., К.: Вильямс, 2004, 926 с. 2. В.В. Грицик. Технічні та програмні засоби розпізнавання та аналізу зображень складних біологічних об’єктів / В.В. Грицик, М.А. Влах. – Львів.: ІТІС, 2005. – Т.8. – №1. – С.17–28. 3. Bucki R., Modelling Flexible Production Systems, Artificial Intelligence, No. 4, Doneck, 2009. – Р.113–118, ISSN 1561-5359. 4. Буцкі Р. Управління процесами виконання замовлень в автоматизованих складських системах / Р. Буцкі, П. Цєсьля // Моделювання та інформаційні технології. – К., 2009. – Вип. 54. – С. 36 – 43. 5. Bucki R. Information Linguistic Systems, Network Integrators Associates, Parkland, Florida, USA, 2007, p. 102, ISBN 9780978860646. 6. Bucki R. Thorough Analysis of the Technological Case Control, Management & Informatics, Network Integrators Associates, Parkland, Florida, Volume 1, No. 1, 2007, pp. 68-112, ISSN 1939-4187. 7. Буцкі Р. Комп’ютерне моделювання процесів управління виробничими лініями / Буцкі Р., Марецький Ф. // Державний комітет зв’язку та інформатизації України, Національна академія наук України, Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури. – Льві, 2006. – C.112, ISBN 9788360716168. 8. Грицик В. Задача класифікації біологічних об’єктів / В. Грицик, Н. Пелих // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". – № 650. – 2009. – С.100–103. 9. Взаємодія аналізаторів при прийомі інформації людиною. – http://slada.in.ua/2008/49.