Алгоритм визначення форми губ під час артикуляції для української жестової мови

2010;
: сс. 267 – 273
Автори: 
Давидов М.В., Нікольський Ю.В., Тиханський С.М.

Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто проблему розпізнавання артикуляції на зображенні обличчя. Пропонується метод розпізнавання артикуляції, оснований на методі активної моделі форми ASM. Метод протестований на відеозображеннях української жестової мови та на базі облич “BioID”.

1. Інформаційна технологія для моделювання української жестової мови / Ю.Г. Кривонос, Ю.В. Крак О.В. Бармак, А.С. Тернов, Б.А. Троценко // Искусственный интеллект. – 2009. – № 3. – С.186–197. 2. Stan Z. Li. Handbook of face recognition / Stan Z. Li, Anil K. Jain. – Springer-Verlag London Limited. – 2005. – 395 c. 3. Suat Akyol Evaluation of ASM head tracker for robustness against occlusion / Suat Akyol, Jörg Zieren. – Proceedings of the International Conference on Imaging Science, Systems, and Technology (CISST 02), June 24-27, Las Vegas, Nevada. Volume I, CSREA Press, ISBN 1-892512-95-5. 4. Давидов М.В. Вибір ефективного методу опрацювання зображень на основі еталону для ідентифікації елементів жестової мови / М.В. Давидов, В.В. Пасічник, Ю.В. Нікольський // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. – 2008. – № 139. — С. 59–68. 5. Давидов М.В. Методи та засоби опрацюваннязображень реального часу для ідентифікації елементів жестової мови / М.В. Давидов, Ю.В. Нікольський // Штучний інтелект. Державний університет інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 131–138. 6. BioID face database [Електронний ресурс]: http://www.bioid.com/support/downloads/software/bioid-face-database.html.