Contents / Зміст

Автори: 
"Інформаційні системи та мережі" Національний університет “Львівська політехніка”, 2011

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 40 засідання від 22.02.2011 р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

Редакційна колегія:
д-р техн. наук, проф. В.В. Пасічник (відп. редактор);
д-р техн. наук, проф. А.М. Пелещишин (заст. відп. редактора);
канд. техн. наук, доц. Н.Б. Шаховська (відп. секретар);
д-р техн. наук, проф. М.В. Лобур;
д-р техн. наук, проф. Р.А. Бунь;
д-р техн. наук, проф. П.І. Жежнич;
д-р фіз.-мат. наук, проф. П.І. Каленюк;
д-р техн. наук, проф. Р.М. Камінський;
д-р техн. наук, проф. М.О. Медиковський;
д-р техн. наук, проф. Ю.В. Нікольський;
д-р техн. наук, проф. А.Ф. Обшта;
д-р техн. наук, проф. В.В. Різник;
д-р техн. наук, проф. Ю.М. Романишин;
д-р техн. наук, проф. Б.П. Русин;
д-р техн. наук, проф. Л.С. Сікора;
д-р фіз.-мат. наук, проф. Г.Г. Цегелик;
канд. екон. наук, проф. А.В. Катренко;
канд. техн. наук, доц. А.Ю. Берко;
канд. техн. наук, доц. Є.В. Буров;
канд. техн. наук, доц. П.О. Кравець