Концептуальні засади формування дистанційного навчально-консультаційного центру для осіб з особливими потребами

2011;
: сс. 183 – 193
Автори: 
Кут В.

Questions about the specific of studies of listeners with the special necessities are examined in the article. In this case traditional educational technologies are substituted by distance. It predetermines the use of modern interactive information technologies of studies. The choice of optimal educational route for listeners with the special necessities depends on their individual features. He requires development of the programmatic instruments for every concrete case.

1. Давидов М.В. Програмний тренажер для навчання мові жестів / М.В.Давидов, Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник // Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та розбудова інформаційного суспільства в Україні: Спеціалізований тематичний додаток до загально-галузевого науково-виробничого журналу «Зв’язок». — К., 2007. — С.98—106.
2. Давидов М.В. Методи та засоби опрацювання зображень реального часу для ідентифікації елементів жестової мови / М.В. Давидов, Ю.В. Нікольський // Штучний інтелект: Науково-технічний журнал / Державний університет інформатики і штучного інтелекту. — Донецьк, 2008. — № 1. — С. 131–138.
3. Давидов М.В. Аналіз методів розпізнавання у моделях жестової мови / М.В. Давидов, О.В. Пасічник, Ю.В. Нікольський // Східно-Європейський журнал передових технологій. — Х., 2008. — № 4/2 (34). — С. 57–61.
4. Пасічник В.В. Освоєння інформаційних технологій людьми з вадами зору / В.В. Пасічник, О.А. Лозицький, О.В. Пасічник // Проблеми освіти: наук. Зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. — К., 2009. — Вип. 60. — С. 113–119.
5. Режим доступу: http://moodle.org/.
6. Українська спільнота користувачів Moodle. — Режим доступу: http://moodle.co.ua/.
7. Частиков А.П., Гаврилова Т.А., Белов Д.Л. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003. — 608 с.
8. Джарратано Д., Райли Г. Экспертные системы: принципы разработки и программирование / Пер. с англ.; 4-е изд. — М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.
— 1152 с.: ил. — Парат. тит. англ.
9. Досин Д.Г., Литвин В.В., Нікольський Ю.В., Пасічник В.В. Інтелектуальні системи, базовані на онтологіях: моногр. — Л.: Видавничий дім «Цивілізація», 2009. — 414 с.
10. Даревич Р.Р., Досин Д.Г., Литвин В.В., Мельничок Л.С. Застосування інформаційних технологій для координації наукових досліджень. — Львів: СПОЛОМ, 2008. — 240 с.
11. Литвин В.В. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень: моногр. / В.В. Литвин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 240 с.
12. www.ow.org.ua

Кут В. Концептуальні засади формування дистанційного навчально-консультаційного центру для осіб з особливими потребами / В. Кут // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 715 : Інформаційні системи та мережі. – С. 183–193. – Бібліографія: 11 назв.