Задачі оптимізації структури та змісту онтології та методи їх розв’язування

2011;
: сс. 203 – 214

Литвин В.В. Задачі оптимізації структури та змісту онтології та методи їх розв’язування / В.В. Литвин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 715 : Інформаційні системи та мережі. – С. 203–214. – Бібліографія: 8 назв.

Authors: 

Литвин В.В.

In the paper the evaluation of the optimization problems that arise during the automatic ontology building on its structures and content. Formed a series of such problems. The methods and algorithms for their solution.

1. Литвин В.В. Автоматизація процесу розвитку базової онтології на основі аналізу текстових ресурсів / В.В. Литвин // Комп’ютерна та математична лінгвістика. Вісник НУ «Львівська політехніка» № 673, 2010. — С. 319–325.
2. Литвин В.В. Математичне забезпечення розвитку базової онтології предметної області / В.В. Литвин, Д.Г. Досин, Н.В. Шкутяк // 2-га
Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті». — MINTT-2010. — Херсон. — 2010. — С. 345–348.
3. Пузанков Д.В. Оптимизация продукционных баз знаний для интеллектуальних аґентов реального времени / Д.В. Пузанков, М.Г. Пантелеев, В.В. Денисов // УсиМ, 2002. — № 2 — С. 66–73.
4. Литвин В.В. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень / В.В. Литвин. — Львів: Вид-во Львівської політехніки. — 2011. — 240 с.
5. Інтелектуальні системи, базовані на онтологіях // Д.Г.Досин, В.В.Литвин, Ю.В.Нікольський, В.В.Пасічник — Львів: Цивілізація, 2009. — 414 с.
6. Shamsfard М. Learning ontologies from natural language texts / М. Shamsfard, A. Barforoush // Int. J. Hum. — Comput. Stud. 60(1). — 2004. — Р. 17–63.
7. Свами М. Графы, сети и алгоритмы / М. Свами, К. Тхуласираман. — М.: Наука, 1984.
8. Нильсон Н. Принципы искусственного интеллекта / Н. Нильсон. — М.: Радио и связь, 1985. — 373 с.