Інтелектуально-інформаційна система управління діяльністю фармацевтичного підприємства

2012;
: сс. 86 – 93

Кісь Я.П. Інтелектуально-інформаційна система управління діяльністю фармацевтичного підприємства / Я.П. Кісь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 743 : Інформаційні системи та мережі. – С. 86–93. – Бібліографія: 9 назв.

Authors: 

Кісь Я.П.

In the article the method of collection, analysis and working of information is described on the example of the pharmaceutical company. The charts of functioning of algorithm and methods of working of information are developed in the set subject domain.

1. Криков В.И. Фармацевтическая деятельность. Организация и регулирование / В.И. Криков — М.: Академия, 2008. — 350 с.
2. Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В. Інформаційне забезпечення управління потоками на фармацевтичних підприємствах в умовах логістичного підходу і вимог правил GMP і стандартів ISO // Збірник наук. статей «Актуальні питання фармацевтичної медичної науки та практики»; Запоріжжя, 2004. — Вип.12,Т.І. — С. 196–202.
3. Катренко А.В. Системний аналіз / А.В. Катренко. — Львів: Новий світ, 2009. — 396 с.
4. Берко А.Ю. Системи баз даних та знань. Організація баз даних: навч. посібник Кн. 3. / А.Ю. Берко, О.М. Верес, В.В. Пасічник. — Львів:
«Магнолія 2006», 2008. — 456 с.
5. Литвин В. В. Інтелектуальні системи / В.В. Литвин, В.В. Пасічник, Ю.В. Яцишин. — Львів: Новий Світ, 2009. — 406 с.
6. Гужва В.М. Інформаційні системи та технології на підприємствах: навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ.2001 — 400 с.
7. Гейнк К. Структурний системний аналіз: Засоби та методи/ К. Гейнк, Т. Самсон — М:,1992. — 274 с.
8. Справочно-поисковая система «Лекарственные средства » www.pharmbase.kiev.ua\log ver.acp.
9. Райхман Є.П., Азгальдов Г.Г. Експертні методи в оцінюванні якості товарів. — М., 1974. — 324с.