Концептуальна модель інформаційної системи розкладу занять з доступом через HTTP-протокол

2012;
: сс. 151 – 160
Автори: 
Столярчук О.В., Шувар Р.Я., Продивус А.М.

We consider a model of information system schedule institution and organization work with it via HTTP-protocol. Analysis of queries that the user can create, rational choice and optimization to create tables and relationships between them. Study limitations that arise when designing the structure of such bases, requirements for integrity and consistency of data.

1. Пасічник В.В. Організація баз даних та знань / В.В.Пасічник, В.А.Резниченко. — К.: Видавнича група BHV, 2006. — 384 с.
2. Олійник А.В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах / А.В. Олійник, В.М. Шацька: Навч. посібник. — Львів: Новий Світ-2000, 2006. — 436 с.
3. Столярчук О.В. Веб інтерфейси доступу до баз даних / О.В. Столярчук, Р.Я. Шувар, А.М. Продивус // Електроніка та інформаційні технології. — Львів: Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2011. — Вип. 1. — С. 160–171.
4. Бевз С.В. Розробка автоматичної системи формування розкладу магістратури / С.В. Бевз, к. т. н., доц.; В.В. Войтко, к. т. н., доц.; С.М. Бурбело; А.М. Шоботенко // Інформаційні технології та комп’ютерна техніка: Наукові праці ВНТУ. — 2009. — № 4.
5. Коффман Э. Г. Теория расписаний и вычислительные машины / Э.Г. Коффман. — М.: Наука, 1984. — 336 с.
6. Пайкерс В. Г. Методика составления расписания в образовательном учреждении / В. Г. Пайкерс. —3-е изд. испр. и доп. — М.: АРКТИ, 2001.
7. Пелещишин А.М. Методи та алгоритми моделювання Web-систем // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». — 2000. — № 406. — С. 199–211.
8. Райордан Р. Основы реляционных баз данных; [пер. с англ.]. — М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2001. — 384 c.
9. Ларри Ульман / MySQL; [пер. з англ. А. Слинкин]. — М.: ДМК Пресс СПБ Питер, 2004. — 352 с.

Столярчук О.В. Концептуальна модель інформаційної системи розкладу занять з доступом через HTTP-протокол / О.В. Столярчук, Р.Я. Шувар, А.М. Продивус // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 743 : Інформаційні системи та мережі. – С. 151–160. – Бібліографія: 9 назв.