Ідентифікація проблемних ситуацій та їх станів у складних технічних системах з використанням модифікованого алгоритму ФОРЕЛ

Савчук Т.О. Ідентифікація проблемних ситуацій та їх станів у складних технічних системах з використанням модифікованого алгоритму ФОРЕЛ / Т.О. Савчук, С.І. Петришин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 187–193. – Бібліографія: 5 назв.

Authors: 

Савчук Т. О., Петришин С. І.

The article describes the features of the identification of problem situations and their states using the modified algorithm FOREL of clasterization. The main difference of the modified algorithm from the classical one is the user’s ability to set the quality score for clusters, which makes the algorithm flexible in analyzing problem situations and states in complex technical systems.

1. Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь / Б. Бим-Бад. — М., 2002.
2. Савчук Т.О. Оцінювання надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті, що базується на кластерному аналізі./ Т. Савчук, С. Петришин — м. Вінниця — 2010 р — (Тези XXXІХ науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м.Вінниці та області. ВНТУ).
3. Савчук Т.О. Порівняльний аналіз використання методів кластеризації для ідентифікації надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті / Т. Савчук, С. Петришин — 2010. — Вип. 11(134). — С. 135–140 — (Наукові праці Донецького національного технічного університету. — Серія «Інформатика, кібернетика і обчислювальна техніка»).
4. Загоруйко Н.Г. Прикладные методы анализа данных и знаний / Н. Загоруйко — Новосибирск. — 1999. — c. 270.
5. Савчук Т.О. Оцінювання результатів моделювання процесу кластерного аналізу надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті / Т.О. Савчук, С.І. Петришин. — 2012. — № 1, С. 18–24 — (Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія).