Застосування кластерного аналізу для діагностики дієвості господарського механізму торговельних підприємств

Бойко Н.І. Застосування кластерного аналізу для діагностики дієвості господарського механізму торговельних підприємств / Н.І. Бойко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 412–420. – Бібліографія: 11 назв.

Authors: 

Бойко Н. І.

In the article the theoretical principles and the methodological and practical recommendations to enhance the effectiveness of the economic mechanism of operation of commercial enterprises are introduced and grounded. The role and place of the economic mechanism in the economic mechanism of the enterprise is studied. The possibility of using the method of cluster analysis for evidence-based segmentation of commercial enterprises is revealed. An integrated use of the efficacy of the economic mechanism of commercial enterprise is given; recommendations for the implementation of strategic directions to improve the efficiency of the economic mechanism are suggested.

1. Войнаренко М. Концепція кластерів — шлях до відродження виробництва на регіональному рівні / М. Войнаренко // Економіст. — 2000. — № 1. — С. 12–15.
2. Головне управління статистики у Львівській області. Офіційний сайт: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.
dneprstat. gov. ua.
3. Державна установа ‘"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" // Офіційний сайт: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. smida. gov.ua/.
4. Державний комітет статистики Україні // Офіційний сайт: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www. ukrstat. gov. ua/.
5. Ігнашкіна Т. Б. Формування галузевих кластерів промислових підприємств Дніпропетровської області з метою аналізу відтворювальних процесів / Т. Б. Ігнашкіна, Н. О. Шура // БІЗНЕСІНФОРМ: Економіка. Економіко-математичне моделювання. — 2011. — № 7(2). — С. 23–30.
6. Лукань Л. Застосування кластерного аналізу для оцінки розвитку малого підприємництва в регіонах України / Л. Лукань, Г. Цегелик // Формування ринкової економіки в Україні. — 2009. — Вип. 19. — С. 73–80.
7. Мельман И. В. Сетевые черты кластерной организации производства / И. В. Мельман // Современные аспекты экономики. — СПб. — 2005. — № 19(86). — С. 101–110.
8. Панченко Н. Г. Кластерний аналіз в дослідженні показників соціально-економічного розвитку міст України / Н. Г. Панченко, В. Б. Родченко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. — 2010. — № 114. — С. 205–210.
9. Пістунов І. М. Кластерний аналіз в економіці : навч. посіб. [Електронне видання] / І. М. Пістунов, О. П. Антонюк, І. Ю. Турчанінова. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет. — 2008. — 84 с.
10. Тараненко О.О. Механізм забезпечення економічної стійкості торговельних підприємств / О.О. Тараненко / Економічний простір. — 2012. — № 63. — С. 296–302.
11. Тищенко О. М. Кластери як вектор розвитку економіки: організація, сутність і концепції / О. М. Тищенко // Теоретичні та прикладні питання економіки. — 2010. — Вип. 21. — С. 74–80.