Аналіз впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у видавництві Львівської політехніки

Received: October 20, 2011
Accepted: October 20, 2011
Authors: 

Голощук Р. О.

Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто досвід впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у Видавництві Львівської політехніки.

In this paper the experience of information and communications technology implementation in Lviv Polytechnic National University Publishing House is worked out.

  1. Голощук Р., Кісь Я., Михайлик С. Інтелектуальна інформаційна система автоматизації поліграфічного підприємства / Р. Голощук, Я. Кісь, С. Михайлик // Комп’ютерні науки та інформаційні технолог гії : Матеріали четвертої Міжнародної конференції CSIT’2009. – Львів : Видавництво ПП “Вежа і Ко”, 2009. – С. 283–286.
  2. Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 160 с.
  3. Наукова періодика України // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: WWW/URL: http://www.nbuv.gov.ua/portalnatural/VNULP/index.html – 21.01.2010. – Назва з екрану.
  4. Про затвердження Порядку передавання електронних копій періодичних друкованих наукових видань на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: WWW/URL: http://www.nbuv.gov.ua/law/08_elkop.html – 21.01.2010. – Назва з екрану.