Удосконалення структури ВНС Львівської політехніки

Received: October 20, 2011
Accepted: October 20, 2011
Authors: 

Міюшкович Є. Г.

Національний університет «Львівська політехніка»

Запропоновано розширення структури віртуального навчального середовища Львівської політехніки, що враховує наявність спільних дисциплін.

This paper presents common disciplines oriented structure of Lviv Polytechnic VLE system.

  1. Створення електронних навчальних дисциплін у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Посібник / Укл.: Д.В. Федасюк, Л.Д. Озірковський, В.М. Якубенко. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009. – 48 с.
  2. Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: Матер. наук.-практ. конф. м. Львів, 18–19 лютого 2010 року / Відп. за вип. Л.Д. Озірковський. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2010. – 56 с.