Інформаційна система «Logit» — інструмент підтримки тестового контролю знань

Автори: 
Дубан Р., Шелевицький І.

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Наведено інформаційну систему «Logit», яка розроблена для забезпечення підтримки тестового контролю знань на всіх стадіях його життєвого циклу. У представленій інформаційній системі використовуються авторські сплайн-моделі для побудови профілів складності питань та рівня знань.

This paper describes an information system «Logit», which is designed to support test control of knowledge in all stages of its life cycle. This information system use authors spline-model to build profiles of the issues and the level of knowledge.

 1. Комплекс нормативних документів для розробки складових систем стандартів вищої
  освіти. Додаток 1 до наказу Міносвіти № 285 від 31 липня 1998 р. — К., 1998. — 115 c.
 2. Доровской В.А. Дихотомическое тестирование и оценивание эффективности обучения
  диспетчеров полиэргатических систем / В.А. Доровской. — Кривой Рог, 2001. — 412 с.
 3. Ким В.С. Тестирование учебных достижений. — Уссурийск: Издательство УГПИ, 2007. — 214 с.
 4. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: учебное пособие /
  М.Б. Челышкова. — М. : Логос, 2002. — 432 с.
 5. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий: Учебная книга. 3 изд., доп. — М.: Центр тестирования, 2002. — 240 с.
 6. Бахрушин В.Є., Горбань О.М. Тестові технології в освіті: Проблеми якості тестів // Наукові записки Академії наук вищої школи України. — 2011. — Т. 6. — с. 24 — 34.
 7. Rasch G. Probabilistic Model for Some Intelligence and Attainment Tests. — Chicago: Univ. of Chicago Press, 1981. — 199 p.
 8. Birnbaum A. Some Latent Trait Models and Their Use in Inferring and Examinee’s Ability. In Lord F.M., Novick M. Statistical Theories of Mental Test Scores. Addison-Wesley Publ. Co. Reading, Mass, 1968. -P.397-479.
 9. Baker F. B. The basics of item response theory. 2nd ed. : ERIC, 2001.—. 176 p. 10. Шелевицький І.В. Сплайни в цифровій обробці даних і сигналів / І.В. Шелевицький, М.О.Шутко, В.М.Шутко, О.О. Колганова. — Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. — 232 с..