Використання інтерактивних дощок для підвищення ефективності організації навчального процесу

1
Lviv State University of Life Safety, Lviv Polytechnic National University
2
Lviv State University of Life Safety
3
Lviv State University of Life Safety

Uses of modern information technology in higher education were reviewed. Analyzed types and manufacturing techniques of interactive boards, elucidated their advantages and disadvantages. Highlighted the best of them for implementation into learning process.

1. Кадемія М. Ю. Інтерактивні засоби навчання: навч.-метод. посібник / М. Ю. Кадемія, С. О. Сисоєва. – Вінниця: ТОВ “Планер”, 2010. – 217 с.

2. Интерактивные технологии в образовании: учебно-метод. комплекс. – М.: Изд-во Российского ГУ, 2005. – 21 с.

3. Робота з мультимедійною дошкою / упоряд. В. Ленінський. – К.: Вид-во “Шкільний світ”, 2008. – 112 с.

4. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании / И. В. Роберт. – М.: Изд-во “Школа-Пресе”, 1994. – 206 с.

5. Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі. Електронний ресурс. – Доступий з http://www.psyh.kiev.ua