Використання інтерактивних дощок для підвищення ефективності організації навчального процесу

1
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Національний університет "Львівська політехніка"
2
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
3
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, кафедра управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій

Розглянуто питання використання сучасних інформаційних технологій у системі вищої освіти. Проаналізовано види та технології виготовлення інтерактивних дощок, з'ясовано їхні переваги та недоліки, визначено найкращі з них для впровадження у навчальний процес.

1. Кадемія М. Ю. Інтерактивні засоби навчання: навч.-метод. посібник / М. Ю. Кадемія, С. О. Сисоєва. – Вінниця: ТОВ “Планер”, 2010. – 217 с.

2. Интерактивные технологии в образовании: учебно-метод. комплекс. – М.: Изд-во Российского ГУ, 2005. – 21 с.

3. Робота з мультимедійною дошкою / упоряд. В. Ленінський. – К.: Вид-во “Шкільний світ”, 2008. – 112 с.

4. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании / И. В. Роберт. – М.: Изд-во “Школа-Пресе”, 1994. – 206 с.

5. Використання інтерактивних технологій у навчальному процесі. Електронний ресурс. – Доступий з http://www.psyh.kiev.ua